Futurtopia

Kryzys klimatyczny, pandemia, bezrobocie, bieda, konflikty, nasz świat zbliża się do granic z ekologicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Czy są jakieś alternatywy? Czy to nowa utopia? „Futurtopia” jest zarówno prezentacją wyobraźni uczniów, jak i wyzwaniem, aby coś zmienić.

Koordynatorka:
Ewa Gajek – Technikum w Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu

Kraje partnerskie:
Grecja, Holandia, Włochy, Francjs

Obszary tematyczne:
informatyka, sztuka, język polski, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/134891/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Wychodząc od wspólnej refleksji nad 17 celami Zrównoważonego Rozwoju, proponowane działania, takie jak burza mózgów, fora, rysunki i wspólne pisanie, promowały różne umiejętności, np.: przedstawiania swojego punktu widzenia i oczekiwań, wyrażania siebie, zajmowania stanowiska czy bycia aktywnym promotorem zmian. Temat projektu oferował możliwość wdrożenia interdyscyplinarnego związku, w szczególności z edukacją obywatelską, poprzez analizę celów Agendy 2030, oraz z literaturą, poprzez badanie gatunków literackich utopii i dystopii.

Po stworzeniu osobistych profili, prezentacjach na forach i burzy mózgów na Answergarden uczniowie wspólnie stworzyli netykietę, a następnie dyskutowali na forach i wymieniali się przemyśleniami na temat tekstu piosenki „Imagine”, a następnie pisali (na Tricider) lub rozmawiali (na Flipgrid) o swoich marzeniach i komentowali marzenia swoich partnerów. Pracując w grupach narodowych, zespoły stworzyły interaktywne gry na temat Celów Agendy 2030, którymi następnie dzieliły się i razem grały.

Uczniowie badali koncepcje utopii i dystopii, aby następnie omówić je na Tricider i przejść do prezentacji w międzynarodowych zespołach. Komunikacja za pośrednictwem forów, dokumentów Google i czatów była podstawowym elementem rozwoju wszelkich działań. W końcowej fazie uczniowie pracowali nad swoimi produkcjami zebranymi w Padlet, wyrażali swoje opinie dotyczące oceny projektu i wymieniali wiadomości pożegnalne z partnerami.

Uczniowie dzielili się wiedzą zdobytą podczas badań, uzgadniali procedury i wyrażali swoją kreatywność w opracowaniu wspólnego produktu jako syntezy ich ścieżki poszukiwawczej. Stosując metodę „odwróconej lekcji” czy “burzy mózgów”, uczniowie sami analizowali zasoby, filmy lub teksty w domu, a następnie pracowali w klasie, w parach lub grupach. Uczyli się współpracy, z podziałem ról i zadań. Poznali w praktyce Edukację Obywatelską wraz z założeniami Zrównoważonego Rozwoju. Praca zespołowa w grupach międzynarodowych wzmocniła ich poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej oraz świadomość, że przełamywanie stereotypów i zjednoczenie sił poprowadzi nas we właściwym kierunku – ku realnym rozwiązaniom.

Praca nad projektem dała możliwość nauczania przedmiotów z podstawy programowej tj. język angielski, edukacja obywatelska, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka w sposób angażujący i innowacyjny, pozwalając jednocześnie na rozwój umiejętności przekrojowych, tj. umiejętności cyfrowe i obywatelskie, poszerzone o wymiar europejski, które są podstawą uczenia przyszłych obywateli Europy.

Uczniowie ze słabszymi lub specjalnymi potrzebami stopniowo zyskali większą pewność siebie, korzystając z przesunięcia uwagi z języka angielskiego jako przedmiotu szkolnego na język angielski jako narzędzie komunikacji i współpracy z rówieśnikami.

Koordynatorka