Europa Trivia Game

Projekt realizowany w synergii z Erasmus+ idealnie łączy możliwości obu programów zapewniając uczniom spotkania stacjonarne, sprzęt do pracowni oraz nieograniczoną możliwość efektywnej współpracy online. W jej wyniku powstała gra edukacyjna z formie interaktywnych quizów obejmujących tematyką szereg różnorodnych przedmiotów. 

Koordynator:
Paweł Ciesielczuk - Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole  Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Kraje partnerskie:
Francja, Hiszpania, Litwa, Finlandia

Obszary tematyczne:
matematyka, geografia, sztuka, historia, WOS, ekonomia, informatyka, języki obce

Język:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/92681/pages/page/676812

Nagrody i wyróżnienia:

  • Krajowa o Europejska Odznaka Jakości
  • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2023
  • Krajowy konkurs eTwinning we Francji w kategorii Erasmus+

 

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych w formie atrakcyjnej dla uczniów międzynarodowej współpracy, z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi i przestrzenią dla ich kreatywności, inicjatyw i innowacyjnych pomysłów.

Partnerzy współpracowali ściśle w ramach spotkań stacjonarnych, jak i w nieustannym kontakcie online. W wyniku wspólnego planowania, tworzenia i ewaluacji powstała niezwykle bogata gra w formie interaktywnych quizów obejmująca zakresem tematycznym takie przedmioty jak: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, historia i geografia, Unia Europejska, matematyka, ekonomia, muzyka, sztuka i rękodzieło. Dodatkowo quizy opracowano na trzech poziomach: początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Partnerzy dbali, aby ich działania obejmowały wszystkich chętnych uczniów, także tych z mniejszymi szansami (trudności językowe, trudna sytuacja finansowa, problemy zdrowotne, itp.). Zadania w projekcie były przydzielane w taki sposób, aby każdy poczuł się jego ważną i niezbędną częścią.

Mocne strony projektu to przede wszystkim wiele ciekawych i przydatnych rezultatów projektu (quizy, wyzwania), zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka obcego, wzbudzenie kreatywności i pomysłowości wielu uczestników projektu oraz uświadomienie im, że projekty międzynarodowe można z sukcesem realizować nawet w czasie pandemii.

Połączenie projektu eTwinning z uczestnictwem w programie Erasmus+ pozwoliło na realizację mobilności, zarówno wirtualnych (Polska, Litwa, Finlandia) jak i tradycyjnych (Belgia, Francja, Hiszpania), zakup sprzętu multimedialnego pomocnego w realizacji działań projektowych (drukarka 3D, laptopy, projektory multimedialne, głośniki przenośne, pendrivy, itp.) Środki finansowe umożliwiły podniesienie profilu oraz uatrakcyjnienie projektu dla uczniów. Połączenie obu programów pozwoliło także na zwiększenie zasięgu.

Koordynator