Become a scientist ...- experiments and art

Projekt interdyscyplinarny, którego celem jest poznawanie świata przyrody poprzez odkrywanie i eksperymentowanie. W jego ramach partnerzy wymieniali się pomysłami na interesujące eksperymenty, realizowali różnorodne doświadczenia i dokumentowali je w postaci e-booka, który stanowi zbiór pomysłów na ciekawe i angażujące zajęcia.

Koordynatorka:
Małgorzata Chojnacka – Gminne Przedszkole Publiczne w Zalesicach

Kraje partnerskie:
Malta, Rumunia, Chorwacja, Turcja

Obszary tematyczne:
biologia, chemia, nauki przyrodnicze, edukacja przedszkolna, język obcy, informatyka/TIK

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/159909

Nagrody i wyróżnienia:

 

Każdy z partnerów był odpowiedzialny za propozycję jednego eksperymentu i jednej pracy plastycznej do wykonania przez wszystkich partnerów projektu oraz umieszczanie relacji z przeprowadzonych zajęć w formie zdjęć lub filmików na platformie TwinSpace.

W projekcie zastosowano metody i techniki aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia i działania, a także kształtowania pozytywnej motywacji do zdobywania wiedzy. Wywołanie efektu zaskoczenia, zaciekawienia, zabawy co wzmocniło zaangażowanie uczniów. Dzieci samodzielnie przygotowały niezbędne do eksperymentów materiały, pod okiem nauczyciela wykonywały doświadczenia, a następnie rozmawiały o otrzymanych rezultatach, dzieliły się swoimi przemyśleniami. Rozwijały kreatywność i umiejętności manualne. Nawiązywały znajomości z dziećmi z innych krajów oraz różnych regionów Polski. Były eksperymentatorami i odkrywcami.

Nauczyciele planując projekt kontaktowali się ze sobą na grupie na Facebook-u mailowo. Współpracę, już w ramach projektowych działań, kontynuowali na platformie eTwinnig. Planowane aktywności były prowadzone w ramach zajęć, tak aby dzieci opanowały wymagane w podstawie programowej umiejętności i zagadnienia.

Efektem finalnym projektu jest książka z najciekawszymi eksperymentami (Story Jumper). Znajdują się w niej opisy najciekawszych doświadczeń (wybranych przez dzieci) wraz ze zdjęciami. Może być ona wykorzystana na zajęciach nie tylko w przedszkolach jako inspiracja do nauki poprzez zabawę i doświadczenie.

 

 

Ważnym elementem projektu było obserwowanie efektów swojej pracy. Uczniowie komentowali swoje prace, dzielili się spostrzeżeniami oraz nową wiedzą. Najmocniejsze strony projektu to doświadczenie radości ze współdziałania z rówieśnikami z krajów partnerskich. Udział w projekcie był czasem pełnym pozytywnych emocji. Dzieci mocno przeżywały wykonywanie niesamowitych eksperymentów, ale najbardziej podekscytowane były podczas spotkania online z rówieśnikami oraz oglądaniem ich prezentacji. Jest to niezapomniane przeżycie – miło wspominane do tej pory przez dzieci. Dla nauczycieli to była także możliwość wzbogacenia warsztatu pracy oraz rozwijania kompetencji.

Koordynatorka