Aus der Vergangenheit lernen und gemeinsam Brücken in die Zukunft bauen

Projekt historyczny na temat narodowego socjalizmu, jego genezy i konsekwencji dla świata, praw człowieka, tolerancji i reakcji na krzywdę drugiego człowieka.

Koordynatorki:
Edyta Dobiesz-Jąderko i Wioleta Dyak - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

Kraje partnerskie:
Austria i Niemcy

Obszary tematyczne:
historia, WOS, języki obce

Języki:
niemiecki, angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, odkrywanie wspólnej historii (Polska, Niemcy, Austria), wyciąganie wniosków z przeszłości oraz rozbudzanie odpowiedzialności młodych ludzi za kształtowanie przyszłości. Osiągnięto je poprzez współdziałanie młodzieży na rzecz wzajemnego zrozumienia i zrozumienia wydarzeń związanych z historią Europy.

Uczestnicy poszerzyli także słownictwo związane z tą tematyką rozwijając równocześnie kompetencje kluczowe: umiejętności językowe, korzystania z TIK, kreatywność, przejmowanie odpowiedzialności za swój rozwój, samodzielną naukę i pracę w zespole.

Najważniejsze działania:

  • szukanie informacji na temat narodowego socjalizmu w krajach partnerskich,
  • wizyta w obozie koncentracyjnym we Flossenbürg,
  • wizyta w Pałacu sprawiedliwości w Norymberdze, miejscu sądzenia zbrodni hitlerowskich (sala 600),
  • tworzenie znaków sprawiedliwości,
  • tworzenie e-booka zawierającego wszystkie działania projektowe,
  • warsztaty z Johannesem Volkmannem, dyrektorem artystycznym teatru „Papiertheater” w Norymberdze na temat uniwersalnych wartości sprawiedliwego świata,
  • pytanie lokalnej społeczności o zdanie na temat ustawienia znaków sprawiedliwości w mieście i zainstalowania ich w szkole,
  • projekt z fotografką z Norymbergi, Ullą Reißenweber, polegający na pokazaniu i przeciwstawieniu przyjaźni młodzieży z trzech krajów partnerskich miejscu zła (teren spotkań nazistów),
  • tworzenie logo projektu: most łączący kraje partnerskie i odciski palców uczniów z ich imionami.

Uczniowie pracowali w pięcioosobowych grupach. Z każdą grupą omawiany był sposób pracy nad zadaniem i ustalany termin jego wykonania. Następnie zbierali odpowiedni materiał, poddawali go analizie i selekcjonowali informacje. Po wykonaniu zadania wspólnie oceniano poziom jego realizacji lub ewentualną potrzebę uzupełnienia wiadomości. Następnie wybierano formę prezentacji i umieszczano na TwinSpace.

W sposób nowatorski zajęliśmy się tematem historycznym, zwłaszcza nawiązaniem do uniwersalnych wartości sprawiedliwego świata dzięki warsztatom z Johannesem Volkmannem.

Zaangażowanie młodzieży w realizację projektu, jakość wypracowanych materiałów oraz wyniki ankiet wskazują na zadowolenie uczniów z udziału w projekcie. Poznanie rówieśników z krajów partnerskich i możliwość komunikowania się z nimi w językach obcych oraz dyskutowania na ważne tematy jest największą wartością projektu. Różnorodność zadań projektowych, forma współpracy na TwinSpace oraz możliwość bezpośredniego spotkania uczestników w Norymberdze, poszerzenie wiedzy historycznej oraz rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego i niemieckiego (wynik ankiet i rozmów z uczestnikami) to jego kolejne zalety.

Koordynatorki