Around the World… Again!

Kontynuacja zwycięskiego projektu RESCue Possible – laureata konkursu Nasz projekt etwinning 2022.

Uczniowie kontynuują swoją podróż po świecie, tym razem motywem przewodnim jest historia Phileasa Fogga - bohatera książki W 80 dni dookoła świata Juliusza Verne'a. Uczniowie odkrywają przedmioty ukryte w walizce wielkiego podróżnika, które prowadzą ich do różnych krajów i kultur, poznają stare i nowe wynalazki np. kompas, zegar, instrument koto, itp.

 

Koordynatorka:
Edyta Karwowska - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

Kraje partnerskie:
Grecja

Obszary tematyczne:
matematyka, fizyka, astronomia, geografia, informatyka, edukacja wczesnoszkolna, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/210182/pages/page/1891937

Nagrody i wyróżnienia:

Podstawą projektu są interaktywne metody nauczania – partnerzy dbali o przemienność form pracy i różnorodność aktywności, zachęcali uczniów do kreatywności, wymyślania nowych zadań, rozwiązań, aby podtrzymać ich zainteresowanie i zaangażowanie. Pracowali multidyscyplinarnie łącząc treści z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, geografia, historia.

Mocną stroną projektu jest jego fabuła, która okazała się bardzo atrakcyjna dla uczniów:

Wiadomość dotarła pewnego dnia do wszystkich szkół partnerskich... Jego nadawcą był Finn, daleki potomek pana Johna, człowieka który wykonał skrzynię, z której korzystał jego przyjaciel i kuzyn Phileas Fogg (objechał z nią świat w zaledwie 80 dni!). Finn poprosił uczniów o pomoc, aby mogli dowiedzieć się więcej o tej podróży i o krajach które odwiedził Phileas.

Uczniowie zaangażowali się w historię i wspólnie z innymi partnerami projektu odkrywali kolejne przedmioty w walizce wykonując różnego rodzaju zadania:

  • poznali historię kompasu i jego zastosowanie, wzięli udział w prostych grach i zabawach na orientację, zaznaczali lokalizację swojej szkoły, odwiedzili Dziki Zachód i stworzyli opowiadanie;
  • przygotowali prezentację na temat słoni i kości słoniowej, poznali wyroby z kości słoniowej,
  • poznali środki transportu,
  • grali w szachy i bingo online za pomocą cyfrowych kostek,
  • poznali legendarny "Orient Express" i stworzyli ciekawą opowieść,
  • przygotowali prezentację na temat zegara, konstruowali własne zegary, sprawdzali jak działa zegar słoneczny,
  • poznali słynne budynki na świecie, różne typy domów, programowali roboty, aby wskazywały prawidłowo słynny budynek z danego państwa, stali się małymi architektami i projektowali budowle, a partnerzy wydrukowali je w drukarce 3D;
  • poznali instrument koto z Japonii, wykonali instrumenty, grali na instrumentach na końcowym spotkaniu online.

Partnerzy zaplanowali wszystkie działania w ścisłej współpracy. Przed każdym zadaniem tworzono losowo grupy, które współdziałały podczas tworzenia prezentacji, rozwiązywania zadań związanych z kolejnymi przedmiotami w walizce. Dzięki takiej metodzie uczniowie mieli szanse współpracować blisko z każdą z partnerskich szkół, poznać bliżej jej uczniów i nawiązać trwalsze relacje.

Wszystkie wypracowane materiały znajdują się na stronie Twinspace, zadania i aktywności mogą być powtórzone w innym podróżniczym projekcie.

Ścisła współpraca partnerów jest największym atutem tego projektu. Od początku partnerzy aktywnie włączyli się w planowanie działań, aby projekt stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla uczniów. Poprzez rozwiązywanie zagadek, zbieranie i przetwarzanie wskazówek, a także wypełnianie misji z różnych obszarów nauki, dzieci rozwijały swoje umiejętności językowe, myślenie matematyczne, poszerzały wiedzę geograficzną ucząc się poprzez zabawę. Chętnie podejmowały się kolejnych działań. Projekt wzbudził ogromny entuzjazm i chęć działania zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

Koordynatorka