A Rainbow of Emotions

Celem projektu było wsparcie rozwoju emocjonalnego najmłodszych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projektowe aktywności uświadomiły im, że wszyscy doświadczamy różnych stanów psychicznych i istnieją rozmaite sposoby radzenia sobie z nimi. Różnorodne działania pozwoliły dzieciom zgłębiać świat emocji poprzez taniec, śpiew, teatr, sztukę i kodowanie. Inspiracją była książka Anny Llenas „El Monstruo de Colores”. Główny bohater, Kolorowy Potwór, był przewodnikiem dzieci po barwnym świecie emocji.

Koordynatorki:
Joanna Mach i Renata Wieczorek - Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

Kraje partnerskie:
Hiszpania, Niemcy, Włochy

Obszary tematyczne:
sztuka, geografia, biologia, matematyka, informatyka, języki obce

Języki:
angielski, polski, włoski, niemiecki i hiszpański

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt podzielony był na 4 główne moduły:

  • Naming emotions/Nazywanie emocji,
  • Expressing emotions/Wyrażanie emocji,
  • Sharing emotions/Dzielenie się emocjami,
  • Fun and games with emotions/Zabawy i gry z emocjami.

Kolorowy Potwór towarzyszył dzieciom przez cały rok szkolny. W sali powstał kącik projektowy ze słoikami (na wzór książkowych) oraz maskotką uszytą przez dzieci.

Dzieci mogły utożsamiać się z Kolorowym Potworem, który tak jak one odczuwał przeróżne emocje. Ważne było, aby spróbować je rozpoznać, uporządkować i postarać się znaleźć sposoby radzenia sobie z nimi.

Pomagały w tym różnego rodzaju zajęcia m. in. warsztaty, inscenizacje, piosenki, taniec, prace plastyczno-techniczne, kodowanie, zajęcia STEAM, gry i zabawy. Dzieci współpracowały z partnerami projektu, dzieląc się emocjami i odkrywając różnice i podobieństwa w ich odczuwaniu.

W tym czasie rozwinęły różnorakie kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowe, osobiste, społeczne, obywatelskie i w zakresie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej.

Materiały wypracowane przez uczniów i nauczycieli to przede wszystkim prezentacje, słoiki emocji, maskotka, zakładki dla partnerów, kartka świąteczna z życzeniami, logo, gry  online (nauka nazw emocji w języku angielskim), korespondencyjne obrazy, talerze a’la Picasso, zakodowane emocje, formularz “Museum of Emotions”, Słowniczek Emocji, makieta “Kraina pozytywnych emocji”, podcast “What’s your emotion like?”, film “What makes you…”, wystawa, scenariusz gry terenowej, rysunek wykonany przez dzieci w aplikacji Draw.Chat.

W końcowej fazie projektu pojawił się pomysł stworzenia “Księgi Potwornie Fajnych Ludzi”. Dzieci przedstawiły w niej swoich idoli jako Kolorowe Potwory, a także nagrały do nich kilka pytań dotyczących sfery emocji. Ogromną niespodzianką dla uczniów była wiadomość od Sławomira i Kajry, którzy nagrali dla nich ponad 10-minutowy film z pozdrowieniami i odpowiedziami na pytania. Mieliśmy także możliwość

Nasza grupa projektowa jest trudnym zespołem. Są w nim dzieci o różnym potencjale i zainteresowaniach, większość z nich ma bardzo krótki czas koncentracji i łatwo traci zainteresowanie. W klasie jest dziecko z niepełnosprawnością oraz dzieci z zaburzeniami zachowania. Ale dzięki różnorodności zadań każde z nich mogło znaleźć obszar, w którym jest mocne, co pozwoliło utrzymać motywację i budować ich wiarę w siebie.

Ważna dla dzieci była też możliwość podzielenia się swoimi osiągnięciami z rodzicami, a także szerszym gronem. W kwietniu zorganizowaliśmy wystawę projektową. Jej głównymi eksponatami były “korespondencyjne obrazy”, ale można było na niej zobaczyć także inne prace uczniów oraz fotorelację z przebiegu projektu. Podczas otwarcia wystawy z udziałem Wójt Gminy Czernichów i społeczności lokalnej, dzieci przedstawiły inscenizację Kolorowego Potwora i pokazały swoje talenty: śpiew, taniec, grę na instrumentach. Były dumne z zainteresowania i pozytywnych komentarzy, jakie otrzymały.

Koordynatorki