A Place to Stay

Projekt ściśle związany tematycznie z turystyką i hotelarstwem, który połączył w działaniu szkoły o profilach branżowych, jak i ogólnokształcących. Uczniowie nie tylko doskonalili swój warsztat językowy, ale również dostrzegli jego użyteczność, co stanowi dużą motywację do dalszej nauki i osiągania lepszych wyników. Poprzez komunikację z partnerskimi placówkami poszerzyli swoją wiedzę na temat turystyki i hotelarstwa w innych krajach. Na bazie zebranych informacji wspólnie tworzyli międzynarodowy, wirtualny hotel.

Koordynatorka:
Magdalena Buczma-Pawelec - Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Kraje partnerskie:
Turcja, Bułgaria, Włochy, Rumunia

Obszary tematyczne:
geografia, informatyka, przedmioty zawodowe, języki obce

Języki:
angielski

Strony projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Pracując w międzynarodowych grupach uczniowie opracowali wszystkie elementy tworzące ich wspólny hotel:

  • zaproponowali i zagłosowali na jego nazwę oraz logo projektu,
  • przygotowali oferty hotelowe, programy animacji dla gości hotelowych z uwzględnieniem pór roku i różnorodnych form turystyki oraz różnych typów gości hotelowych,
  • stworzyli wideo promujące, w którym wybrane osoby z wszystkich szkół biorących udział w projekcie, reklamują hotel,
  • recenzowali swój pobyt w hotelu wczuwając się w rolę gości hotelowych, pisząc pozytywne i negatywne opinie (uczniowie szkół hotelarskich pisali odpowiedzi do gości hotelowych, a szkoły ogólnokształcące wystawiały opinie, rezultatem czego była wspaniała kolaboracja w symulacji warunków hotelowych).

Podjęte działania zapewniły uczniom niezwykle praktyczne umiejętności, zarówno od strony nauki zawodu, jaki korzystania z nowoczesnej technologii oraz efektywnej nauki języka obcego.

Aby podtrzymać zainteresowanie i zaangażowanie uczniów co miesiąc wytyczane były nowe zadania, a uczniowie wyrażali opinie na forum ewaluując na bieżąco proponowane aktywności i ich rezultaty. Partnerzy dbali, aby każdy z uczestników znalazł w projekcie swoje miejsce i odpowiednie dla siebie zadanie.

Jako podsumowanie wspólnych działań powstała strona projektu z zebranymi materiałami, rezultatami współpracy wielu szkół o różnorodnych profilach

Partnerzy kontynuują współpracę w formie projektu Erasmus+.