Steamist

Partnerzy wspólnie poznawali zagadnienia związane z biomimikrą. Obserwując różnorodne zjawiska przyrodnicze i budowę organizmów zwierzęcych tworzyli ciekawe prace i poszukiwali rozwiązań natury zaadoptowanych przez człowieka.

Koordynatorka:
Dorota Stanałowska - Szkoła Podstawowa nr 5 Bolesławcu

Kraje partnerskie:
Turcja, Portugalia, Ukraina, Rumunia, Mołdawia, Macedonia Północna, Litwa, Tunezja, Albania, Włochy

Obszary tematyczne:
edukacja wczesnoszkolna, biologia, przyroda, sztuka, język obcy

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/118413/home

Nagrody i wyróżnienia:

  • Krajowa Odznaka Jakości
  • Europejska Odznaka Jakości

 

Projekt integrował treści nauczania edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, informatycznej, matematycznej, plastycznej, technicznej oraz językowej. Każde zagadnienie z biomimikry było poprzedzane ciekawą historią, która miała za zadnie zaciekawić i zaangażować uczniów.

Każde z trzech zaplanowanych ćwiczeń w projekcie było przedstawiane przez uczniów w formie plastyczno-technicznej, a następnie prezentowane i omawiane wśród partnerów. Sposób realizacji poszczególnych zadań uczniowie wybierali sami, zgodnie z własnymi umiejętnościami i zainteresowaniami. Byli odpowiedzialni za ich efekty oraz ich wpływ na całość projektu. Rozwijali także myślenie przyczynowo-skutkowe i kreatywność podczas poszukiwań niestandardowych rozwiązań.

Pierwszym wspólnym działaniem było wykonanie logo i głosowanie na najlepszą pracę, a w kolejnych krokach zaczęli razem zgłębiać temat biomimikry. Partnerzy z Turcji przygotowali dla uczniów wiele ciekawych historii, niedostępnych jeszcze w Polsce, które były punktem wyjścia do omawianego tematu.

Ćwiczenie pierwsze Od ślimaka do schodów - dzieci zapoznały się z produktem (schody kręcone) zaprojektowanym w oparciu o budowę muszli ślimaka, następnie same tworzyły prace plastyczno-techniczne z różnych materiałów (plastelina, kamień, bibuła) związane z tematem.

Ćwiczenie drugie Od kwiatka do rzepu – uczniowie wysłuchali ciekawej historii o naukowcu, który obserwował przyrodę i zastanawiał się, dlaczego rzepy przylepiają się do łap jego psa. Ćwiczenie zmobilizowało uczniów do poszukiwań w ich domach przedmiotów, w których zastosowano rzepy. Na lekcję przyszli w butach na rzepy i z zabawkami, w których je znaleźli. Na lekcji techniki powstały piękne budowle i postacie, w których wykorzystano zabawkowe rzepy.

Ćwiczenie trzecie Zimorodek i pociąg – to zadanie spodobało się uczniom najbardziej. Ciekawa historia o zimorodku i szybkim japońskim pociągu pobudziła ich wyobraźnię i powstało wiele fantastycznych prac, które można zobaczyć na TwinSpace projektu.

Po wykonaniu każdego zestawu ćwiczeń, uczniowie rozszerzali i utrwalali swoją wiedzę o biomimikrze, korzystając z bogatego zestawu gier w Learningapss, Wordwall, Educaplay. Gry miały po kilka stopni trudności i były dostosowane do różnych poziomów, na których pracowali uczniowie.

Wynikiem ścisłej współpracy są prezentacje i filmy podsumowujące wszystkie wspólne działania, produkt końcowy- słownik Biomimikry, wirtualna galeria w Emaze.

Wszystkie podejmowane działania systematycznie prezentowane były rodzicom i społeczności szkolnej. Nowe umiejętności dodawały uczniom wiary we własne możliwości. Dzieci uczyły się ze sobą współpracować, budowały pozytywne relacje w klasie i w zespołach międzynarodowych.

Koordynatorka