Bee Happy

Projekt STEAM, w którym uczniowie poznawali pszczoły i ich życie. Poprzez różne działania i aktywności stali się naukowcami, którzy zbierali informacje o populacjach pszczół w miastach i wsiach. Angażowali się w zajęcia STEAM - budowali ule, domki dla owadów, pszczoły z klocków Lego, bawili się w teatr, malowali i śpiewali. Zostali kucharzami i gotowali potrawy z miodem, napisali także własną książkę kucharską. Programowali i kodowali, a na koniec stali się wolontariuszami i stworzyli własną kampanię społeczną na rzecz ochrony pszczół.

 

Koordynatorka:
Paulina Kurowska-Loryńska – Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

Kraje partnerskie:
Cypr, Turcja

Obszary tematyczne:
biologia, nauki przyrodnicze, język polski, język obcy, informatyka/TIK, edukacja wczesnoszkolna, sztuka, muzyka, plastyka

Języki:
angielski, polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/159910

Nagrody i wyróżnienia:

 

Pracę nad projektem rozpoczęto od obejrzenia i dyskusji nt. problemu pszczół, którym grozi wyginięcie, co z kolei spowoduje nieodwracalne konsekwencji dla ludzkości.

Partnerzy stworzyli mapę myśli, narysowali logo projektu i przeprowadzili głosowanie na najładniejszą pracę. Poznawali budowę oraz cykl życia szkoły i tworzyli prace plastyczne podsumowujące zdobywaną wiedzę. Zwycięska pszczółka znalazła miejsce w głównym logo projektu. Zainspirowani tematem tworzyli gry edukacyjne i układali puzzle, opracowali książeczki, w których przedstawiano etapy rozwoju pszczoły miodnej. Nauczyli się kodować obrazki, które później wykorzystano do pracy w parach z partnerami. Część materiałów została wysłana elektronicznie do Turcji, a część pocztą tradycyjną do innych miast w Polsce.

Uczniowie brali także udział w zajęciach muzycznych. Śpiewali piosenki o pszczołach w języku polskim i angielskim, wystukiwali rytmy, słuchali wykonawców z innych szkół. Tworzyli film o pszczołach w programie Scratch i nagrywali do niego dźwięk. Uczyli się odróżniać pszczołę od innych owadów i wspierać je. Jesienią sadzili cebulki kwiatowe, a wiosną obserwowali ich kwitnienie. Rozwiązywali łamigłówki z elementami kodowania i zadania matematyczne, np. „Doprowadź pszczołę do ula”. Rysowali pszczoły i inne owady zapylające, ale także kwiaty i ogrody. Grali w gry interaktywne, dwujęzyczne pokoje zagadek oraz własnoręcznie przygotowane planszowe, np. „Zwierzątkowo”.

Ciekawym i angażującym elementem projektu było tworzenie potraw z miodem, samodzielne układanie krzyżówek tematycznych oraz rysowanie wspólnego obrazka podczas spotkania online z partnerami.

Uważam, że projekt sprawił iż uczniowie, a także nauczyciele i rodzice zmienili w dużym stopniu nastawienie do pszczół, pracy pszczelarza, roli jaką odgrywają oni w ekosystemie. Realizacja projektu sprawiła dzieciom ogrom radości i okazję do rozwinięcia nowych talentów. Z wielkim zaangażowaniem przystępowały do realizacji wszystkich zadań rozwijając liczne kompetencje, od językowych po techniczne.

Koordynatorka