The adventures of eTwinfish

Fabułę projektu zbudowano wokół podróży małej rybki o imieniu eTwinfish. Jej przygody miały za zadanie zwiększyć świadomość nt włączenia, empatii, relacji koleżeńskich. Wywołały także dyskusje na tematy związane z zanieczyszczeniem środowiska i wspierały proces wspólnej nauki poprzez pracę zespołową, wymianę wiedzy (peer tutoring) i elementy dramy.

Koordynatorki:
Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz i Stanisława Podleśny - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

Kraje partnerskie:
Grecja, Włochy

Obszary tematyczne:
przyroda, edukacja obywatelska, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Życie wzdłuż rzeki, a potem w morzu bywa czasami trudne, ponieważ eTwinfish spotyka stworzenia o różnych osobowościach i nastawieniu do środowiska, ale w końcu eTwinfish wiele się uczy, a dzięki wszystkim doświadczeniom będzie w stanie odpowiedzialnie wybrać zachowanie, które przyjmie jako dorosły…

Podczas realizacji zadań projektowych uczniowie poznawali liczne narzędzia TIK i efektywnie korzystali z nich przy poszczególnych zadaniach:

  • Canva do tworzenia logo projektów i plakatów
  • Aplikacja Pixton do tworzenia awatarów
  • Storyjumper do e-booka
  • Voicethread dla wielojęzycznego słownika
  • Answergarden do burzy mózgów
  • Genial.ly do interaktywnych prezentacji
  • Google Meet do spotkań online
  • Formularze Survey Monkey lub Google do przygotowania ankiet

Projekt przybliżył także rozmaite aspekty kulturowe, odmienne punkty widzenia. Bohaterowie opowieści (pstrąg, łosoś i błazenek) reprezentowali różne sposoby zachowania w kontaktach z innymi ludźmi i skłaniali uczniów do refleksji nad dobrymi i złymi sposobami zachowania.

Zadania projektowe wykonywane były na zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów z dziedziny informatyki, muzyki i plastyki i wynikały z realizacji podstawy programowej rozszerzając ją i uatrakcyjniając sposób prowadzenia zajęć. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 4, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w międzynarodowych projektach – to było dla nich wyjątkowe, ekscytujące doświadczenie. Entuzjastycznie odpowiadali na wszystkie nasze prośby, angażując również swoich rodziców. Kompetencje językowe zostały wzmocnione poprzez użycie języka angielskiego w mowie i piśmie, w rzeczywistych i znanych uczniom kontekstach, co sprawiło, że przyswajanie wiedzy i umiejętności było całkowicie naturalne. 

Koordynatorki