Europejskie Nagrody eTwinning 2024

Z prawdziwą dumą i przyjemnością prezentujemy listę laureatów 5 kategorii wiekowych wybranych spośród 1 284 zgłoszonych projektów. To wyjątkowe przykłady współpracy i wspólnie osiąganych rezultatów.

 

Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych projektów!

Kategoria wiekowa 0-6 lat

Zwycięski projekt prezentuje interdyscyplinarne podejście łączące przedmioty: od sztuki po naukę. Działania oparte są na ścisłej współpracy i aktywnościach uwzględniających umiejętności i zainteresowania uczniów.

Polska szkoła nagrodzona w projekcie:

 • Paulina Stiler i Aleksandra Armada
  Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu

Projekt uświadamiał społeczności uczestniczących szkół nt społecznych i środowiskowych problemów w ich okolicy. Ich celem było wzbogacenie poznawczego i społecznego dobrostanu uczniów oraz zaangażowanie lokalnych władz.

Kategoria wiekowa 7–11

Projekt zbudowano wokół podróży małej rybki o imieniu eTwinfish, aby zwiększyć świadomość nt włączenia, empatii, relacji koleżeńskich. Wywołał także dyskusje na tematy związane z zanieczyszczeniem środowiska i wspierał proces wspólnej nauki poprzez pracę zespołową, wymianę wiedzy (peer tutoring) i elementy dramy.

Polska szkoła nagrodzona w projekcie:

 • Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz i Stanisława Podleśny
  Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

Projekt promował umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Łączył w sobie aktywności i metod rozwijające autonomię uczniów i ich decyzyjność.  

Kategoria wiekowa 12–15

Uczniowie współpracowali ponad granicami na tematy związane z podwodnym życiem, celami zrównoważonego rozwoju, wykorzystaniem TIK i tworzeniem edukacyjnych gier o marynistycznej tematyce. Poprzez wywiady angażowali różnych decydentów i wspólnie stworzyli liczne i znaczące rezultaty.

W tym projekcie uczniowie sami wybierali tematy, którymi chcieli się zajmować w formie wspólnych aktywności, w tym tworzeniu angażujących podcastów na różnorodne tematy.

Polskie szkoły nagrodzone w projekcie:

 • Izabela Paradowska
  Szkoła Podstawowa w Jenińcu
 • Magdalena Brodzińska
  III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szafera w Gorzowie Wielkopolskim

Kategoria wiekowa 16–19

Matematyka nauczana za pomocą grywalizacji. Uczniowie początkowo pracowali w krajowych zespołach, aby stworzyć elementy cyfrowego escape roomu, a następnie w międzynarodowych zespołach zagrali wspólnie odcyfrowując matematyczne zagadki. Na zakończenie stworzyli wspólną metodę kodowania i matematyczny algorytm

W tym projekcie ponad granicami uczniowie z Francji i Hiszpanii współpracowali korzystając z języka partnerów. Uczniowie działali jako mentorzy i wspierali swoich partnerów w ćwiczeniu języka obcego poprzez wspólne pisanie fikcyjnego dziennika podróży.

Kształcenie zawodowe

Tematy zawodowe stanowiły podstawę silnej współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami w formie spotkań online i dzielenia się materiałami dydaktycznymi, które stanowiły podstawę do dyskusji na temat szkodliwości rozmaitych chemikaliów.

Poznaj je wszystkie odwiedzając ich TwinSpace!