Paulina Kuźmo-Biwan

Trenerka kursów online

Nauczycielka języka angielskiego w Katolickiej Szkole Podstawowej w Szczecinie. Trenerka kursów e-learningowych od 2006 roku. Ukończyła Szkołę Trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Trenerka programów Cyfrowa Szkoła, Aktywna edukacja i Szkoła Ucząca Się. Mentorka w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Prowadzi warsztaty stacjonarne z zakresu kompetencji miękkich, relacji między nauczycielem, uczniem a rodzicem, oceniania kształtującego oraz narzędzi TIK. Z eTwinning związana od samego początku. Zrealizowała 13 rocznych projektów eTwinning.