Women who changed the world

Propagowanie równości płci przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i cyfrowych – to główny cel tego projektu. Wspólne działania pozwoliły uczestnikom  współpracować i inspirować się 12 wyjątkowymi kobietami oraz opracowywać ciekawe inicjatywy w ramach globalnej kampanii wspieranej przez ONZ na rzecz 17 celów zrównoważonego rozwój -  Cel nr 5: Równość płci. Projekt pomógł uczniom rozwinąć krytyczne myślenie, stać się bardziej samodzielnymi i kreatywnymi uczestnikami działań. Dzięki regularnej i konsekwentnej komunikacji, dzieleniu się rolami i obowiązkami oraz wymianie informacji i materiałów, uczestnikom udało się wypracować różnorodne treści, które można wykorzystać do omawiania danej tematyki z kolejnymi grupami uczniów.

Koordynatorka:
Irena Głowińska - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

Kraje partnerskie:
Francja, Grecja, Estonia, Bułgaria, Holandia, Finlandia, Cypr, Włochy, Rumunia, Norwegia

Obszary tematyczne:
historia, WOS, biologia, przyroda, chemia, matematyka, fizyka, astronomia, sztuka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/107759/

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
 • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2022
 • Nagroda w konkursach eTwinning w Finlandii i Francji

 

Celem projektu było zaangażowanie jak największej liczby uczniów i nauczycieli w propagowanie przesłania SDG 5: Równość płci. Działania realizowano w synergii z projektem Erasmus + „Działanie celów zrównoważonego rozwoju”, w który zaangażowanych jest sześć z dwunastu krajów uczestniczących.

Projekt realizowany był poprzez szereg, opartych na współpracy działań, wykonywanych wg wspólnie opracowanego, przejrzystego planu. W jego ramach powstało wiele produktów, które mogą stanowić ciekawe materiały dydaktyczne. Partnerzy wspólnie stworzyli, m.in.:

 • interaktywne zdjęcia kobiet opowiadające najważniejsze fakty z ich życia, do przygotowania których uczniowie wykorzystali samodzielnie stworzone nagrania głosowe,
 • oryginalne i kreatywne zielone ekrany, które wprowadzają nas w czasy tamtych kobiet,
 • dioramy,
 • liczne prezentacje nt. bohaterek projektu, partnerskich krajów, itp.,
 • puzzle,
 • dyskusje na forum,
 • gry interaktywne,
 • wspólne przesłanie nt. respektowania i poszanowania praw obu płci.

Każdy etap pracy został zaprojektowany jako interesujące wyzwanie, które skupiało uwagę wychowanków, motywowało do pracy i wzbudzało zainteresowanie. Podczas współpracy uczyli się od siebie i pomagali sobie nawzajem. Nabyli poczucie odpowiedzialności, poprawili swoje umiejętności językowe i informatyczne. Jednocześnie nauczyli się planować swoją pracę, dzielić się zadaniami, podejmować decyzje, wyszukiwać informacje, redagować i organizować dokumenty.

Uczniowie badając wkład kobiet w polepszenie jakości życia identyfikowali problemy w zakresie równego traktowania obu płci ucząc się, jak wystrzegać się ich w codziennym życiu. Nauczyli się także szanować decyzje innych, współpracować, organizować sobie pracę, innowacyjnie i kreatywnie podchodzić do napotykanych problemów, co z pewnością pomoże im stawić czoła nowym wyzwaniom w przyszłości.

Koordynatorka