Wild Networking - WiFi of Trees and Fungi

Uczniowie poprzez eksperymenty, obserwacje i aktywizujące metody pracy poznawali bioróżnorodność drzew i grzybów w różnych częściach Europy, sposoby komunikacji między roślinami i grzybami i porównując ten sposób współpracy do przepływu danych w Internecie, tworzyli wirtualny zielnik, brali udział w warsztatach artystycznych i zajęciach naukowych poświęconych roślinom i grzybom oraz ich sieciowaniu.

Koordynator:
Tomasz Ordza - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

Kraje partnerskie:
Turcja, Portugalia

Obszary tematyczne:
biologia, chemia, geografia, historia, WOS, język polski, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/117816/home

Nagrody i wyróżnienia:

  • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
  • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2022
  • Część pracy projektowej zajęła II miejsce w polskiej części konkursu - Science on stage.

 

Stosowanie modelu STEAM w projekcie umożliwiło uczniom obserwowanie, stawianie własnych hipotez, planowanie eksperymentów i ich realizację, a na koniec dyskusję na temat uzyskanych efektów oraz ich prezentację w grupie. W praktyce dowiedzieli się, że nauka to odkrywanie i wyjaśnianie obiektywnie istniejącej rzeczywistości za pomocą hipotetycznych modeli i ich testowania. Stali się badaczami otwartymi na nowe sposoby postrzegania obserwowanych zjawisk i mechanizmów, opierającymi swoje działania na współpracy oraz umiejętności budowania interakcji w zespole.

Niezwykłym elementem tego projektu była sztuka, która tak jak eksperymenty w naukach science, może dostarczać faktów do poznania badanej rzeczywistości. Przede wszystkim jednak, może pokazać różnorodność odbierania obserwowanej przyrody i wesprzeć efektywną prezentację zebranych danych. W tym projekcie, np. powstała  opowieść naukowo-artystyczna o interakcjach symbiotycznych obserwowanych w ogrodzie szkolnym. Opowieść ma postać obrazu wykonanego kredkami lub farbą, a także eksperymentu z bezbarwną "glebą". Działania artystyczne miały kulminację podczas zajęć plenerowych sci-art. Realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Jednak strategicznym celem projektu było uświadomienie uczniów, że w sieci różnych interakcji symbiotycznych zachodzi komunikacja między organizmami–partnerami oraz, to że sposoby komunikacji między roślinami a grzybami to ewolucyjnie sprawdzone rozwiązania, które mogą być wzorcem do tworzenia przez człowieka nowych technologii.

Do realizacji tego celu wykorzystano nowe odkrycia z badań eksperymentalnych dotyczące procesu komunikacji między roślinami i grzybami. Porównanie współpracy roślin i grzybów do networkingu pozwoliło odpowiedzieć na pytanie: czy natura pierwsza stworzyła "internet"?

Wiele zadań realizowano online w międzynarodowych zespołach. Pojawiały się także pracy wykonywane stacjonarnie, np. na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie budowali makiety lasów i ekosystemów, które miały zobrazować omawiane połączenia. Powstawały ebooki, filmy, wspólne gry, uczyli się nawzajem składać origami. Stworzone przez uczniów prace (m.in. opowieść o współpracy w naturze) zostały pokazane szerokiej publiczności podczas Plant Biology Europe, a nauczyciele - wzięli udział w kilku wydarzeniach on-line przed jak i w trakcie konferencji.

Partnerzy wykorzystali zdalne nauczanie do pokazania uczniom tego, że współpraca w sieci w naturze istnieje jako rozwiązanie ewolucyjne, a organizmy współpracujące ze sobą odnoszą sukces.

W pracach nad projektem udział brała także udział przyszła nauczycielka, studentka kierunku pedagogicznego, która na podstawie tego doświadczenia napisała swoją pracę licencjacką.

Natura to baza gotowych rozwiązań powstałych w procesie ewolucji, które mogą być wzorcem do tworzenia praktycznych, nowych technologii ułatwiających nam komunikację online. Chcieliśmy pokazać, że sztuka i zajęcia artystyczne mogą stać się narzędziem do odkrywania i interpretacji praw nauki, które uczniowie poznają podczas lekcji w ramach przedmiotów science.

Koordynator