Virtuelle Klassenfahrten

To encyklopedia podróżniczej wiedzy - od wyszukiwania miejsca wyjazdu, poprzez kupowanie biletów, pakowanie walizki, planowanie wycieczki, dokonywanie rezerwacji w hotelu, czy pytanie o drogę w języku niemieckim. Uczniowie brali udział w wirtualnych wycieczkach z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości VR doskonaląc swoje umiejętności językowe i techniczne.

Koordynatorka:
Celina Świebocka - Szkoła Podstawowa w Jazowsku

Kraje partnerskie:
Grecja, Włochy

Obszary tematyczne:
informatyka, geografia, sztuka, języki obce

Języki:
niemiecki

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Płaszczyzną do spotkań z rówieśnikami z Grecji i Włoch było kilkanaście wspólnych lekcji online w innowacyjnych aplikacjach VR. Partnerzy projektu przygotowali między innymi wirtualne spacery po szkole, okolicy oraz wybranych miastach europejskich. Połączenie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości zapewniło uczestnikom aktywne doświadczenie edukacyjne zamiast pasywnej dystrybucji informacji i rozwijało kreatywność oraz wyobraźnię.

Taki sposób zdobywania wiedzy oraz wspólne lekcje zachęcały uczniów do eksperymentowania, przetwarzania i nabywania praktycznych umiejętności przydatnych w dalszym życiu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu wzrósł zakres stosowanego słownictwa i środków językowych, a dodatkowo, dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod nauczania ( PBL – project-based learning, FCL – Future Classroom Lab), nauka stała się przyjemna, skuteczna i zapobiegała wykluczeniu.

Podczas realizacji projektu uczestnicy poznali różne strategie uczenia się, rozwijali umiejętności wymowy, słuchania ze zrozumieniem oraz tworzyli wypowiedzi pisemne i autoprezentacje. Współpraca międzynarodowa stwarzała doskonałe warunki do rozwoju, a przemyślane działania projektowe wnosły pozytywne i długotrwałe zmiany w nauczaniu i uczeniu się.

Najważniejsze działania projektowe:

 • Rozpoznanie fake newsów i wpływ ich rozpowszechniania
 • Wyszukiwanie informacji o szkołach partnerskich i przygotowanie spaceru w Google StreetView po ich okolicy
 • Przygotowanie propozycji logo i udział w konkurs na najpiękniejszy logotyp
 • Stworzenie projektowego bloga w programie Weebly.com
 • Planowanie wspólnej podróży: wyszukiwanie informacji, kalkulacja - praca w zespołach międzyszkolnych
 • Cele podróży - tworzenie i przeprowadzanie ćwiczeń rozumienia ze słuchu w aplikacji Edpuzzle
 • Przygotowanie słownika na temat podróży w 4 językach - ćwiczenia słownictwa
 • Mój ulubiony środek transportu - przygotowanie rysunków oraz wspólnych nagrań do ćwiczeń w TinyTap
 • Kreatywne wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości VR - tworzenie papierowych okularów gogle VR oraz wirtualnych wycieczek po wybranych miastach 360 stopni, pobieranie zdjęć i tworzenie zestawów w programie Street View oraz ThingLink
 • Wspólne tworzenie i przeprowadzenie quizów o krajach europejskich
 • Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie innowacyjnej gry na przykładzie programu niemieckiej telewizji SAT1
 • Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie gier Va banque w aplikacji Factile, Bingo, Google Arts&Culture i z wykorzystaniem urządzenia Makey Makey
 • Wirtualny spacer po szkołach i ich okolicach, wykonanie plany szkoły, zdjęć i nagrań za pomocą kamery Samsung Gear 360
 • Wykorzystanie kostki MergeCube i przygotowanie do niej gier typu escape room w aplikacji CoSpaces
 • Wspólne planowanie wycieczki klasowej
 • Wspólne przygotowanie dialogów “Na dworcu”, “W hotelu”, “Pytanie o drogę”
 • Kreatywne wykorzystanie greenscreen, nagranie każdej roli oddzielnie w innym kraju i połączenie w jeden wspólny dialog w aplikacji Wondershare

Projekt został zintegrowany z założeniami podstawy programowej z języka niemieckiego, geografii, informatyki oraz lekcji wychowawczych, jak również z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Stworzone w jego ramach liczne materiały zgromadzone także w Genially z powodzeniem mogą służyć jako angażujące pomoce dydaktyczne.

Współczesny uczeń połączony ze światem 24 godziny na dobę zachowuje się inaczej niż jego rówieśnik przed laty. Może jeszcze nie wie, jak powinna wyglądać jego nauka w szkole, ale ma pewne oczekiwania wobec nauczycieli i tego nie ukrywa. Te oczekiwania związane z wykorzystaniem greenscreen oraz AR i VR, zostały zaproponowane przez uczniów po realizacji poprzedniego projektu.

Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni przenoszeniem się do wirtualnej rzeczywistości i interesującym sposobem zdobywania wiedzy. Dzięki współpracy w międzynarodowych zespołach uczniowie stali się bardziej otwarci na innych, nauczyli się przedstawiać własne zdanie i przyjmować argumenty, stali się podatniejsi na współpracę na linii uczeń – nauczyciel. Docenili też sens uczenia się i przydatności języka niemieckiego. Z kolei nauczyciele mogli przeprowadzić ciekawe zajęcia oraz włączyć projekt w realizację programu o wymiarze interkulturowym.

Koordynatorka