The Calendar of Emotions & Values

Uczniowie brali udział w różnych działaniach związanych z emocjami i wartościami, takimi jak tolerancja, przyjaźń, miłość, szczęście, strach i stres. Wykonywali plakaty, chmury wyrazowe, książeczki elektroniczne tworzyli awatary i opisy swoich przyjaciół, przygotowywali i grali w gry online, nagrywali piosenki, ilustrowali idiomy, przygotowywali komiksy oraz brali udział w czacie i spotkaniu online. Wszystko to po to, aby zachęcić ich do otwartości, zaangażować w komunikację z rówieśnikami z innych krajów, uczyć wartości i rozumienia emocji w swoim życiu oraz wesprzeć w nauce języka angielskiego.

Koordynatorka:
Martyna Minda - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

Kraje partnerskie:
Turcja, Hiszpania

Obszary tematyczne:
sztuka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/199839/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Uczniowie wykonywali zadania projektowe związane z emocjami i wartościami według wspólnie ustalonego harmonogramu. Mieli realny wpływ na dobór narzędzi, zmianę charakteru zadań według swoich potrzeb, możliwości i oczekiwań, dzięki czemu zaangażowali się w projekt i czuli się odpowiedzialni za jego przebieg i efekty.

Pracowali indywidualnie lub grupowo w zależności od charakteru zadania. Do gromadzenia informacji niezbędnych do wykonania zadania, czy poznania tematu wykorzystywali narzędzia TIK rozwijając umiejętność samodzielnego, efektywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Nauczyciel pełnił rolę moderatora, koordynatora, współuczestnika, który przydzielał zadania, kierował aktywnością uczniów, monitorował ich postępy, współtworzył z uczniami prace, wyjaśniał zagadnienia technologiczne i językowe, wspierał i/lub poprawiał prace uczniów, wyposażał w narzędzia cyfrowe.

Uczniowie podczas projektu posługiwali się podstawowym jak i rozszerzonym zasobem środków językowych, utrwalali i poszerzali swoje umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). Tworzyli również wypowiedzi pisemne (np. opis przyjaciela), rozszerzali materiał omawiany w czasie lekcji języka angielskiego (np. wygląd zewnętrzny, cechy charakteru). Słownictwo wykorzystywane było w zadaniach praktycznych, a za pomocą ‘produkcji’ uczniowie wykorzystywali i utrwalali materiał teoretyczny. Często też uczestniczyli w rozmowach z rówieśnikami z innych krajów, przełamując w ten sposób barierę językową i nabierając wiary we własne możliwości, a tematyka służyła rozumieniu i pielęgnowaniu emocji i wartości oraz uczyła radzenia sobie z tymi emocjami i kształtowała postawy otwartości, tolerancji, akceptacji różnorodności.

W ramach współpracy partnerzy tworzyli wspólne chmury wyrazowe, wspólny komiks (uczniowie wymyślali dalszy ciąg zdarzeń), tworzyli wspólną wersję piosenki świątecznej. Powstała także książeczka „What makes us happy?”. W międzyczasie odbyło się głosowanie na logo i wspólną piosenkę. Partnerzy tworzyli dla siebie nawzajem gry (na bazie słownictwa, idiomów i ilustracji przygotowanych dzieci) ucząc się kreatywnego wykorzystania TIK. Grali w nie razem podczas spotkań online.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z projektu. Zadania pokazały im różne sposoby nauki języka angielskiego oraz realną potrzebę lepszego poznania słownictwa. Poznali i nauczyli się korzystać z wielu narzędzi TIK. Dzięki różnorodności zadań i używanych narzędzi zaobserwowaliśmy pozytywny wpływ na wiele obszarów poznawczych ucznia.

Projekt przyczynił się do wdrożenia elementów informatyki, plastyki i muzyki na lekcjach angielskiego oraz do wprowadzenia technologii komputerowej jako narzędzia nauki języka obcego. Powstałe w projekcie gry mogą wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na kolejnych lekcjach.

Koordynatorka