Strong and Independent Women in our history

Głównym celem projektu było ukazanie uczniom jak duży wkład w rozwój świata miały kobiety, które przez wieki, z powodów kulturowych, finansowych, społecznych lub innych, pozostawały o krok za mężczyznami. 7 nauczycielek z 4 krajów starało się uświadomić swoim uczniom wysiłek, jaki omawiane kobiety musiały włożyć w swoje działania, aby osiągnąć swoje cele. Dziś, dzięki inspiracji, którą dały swoim uczniom, mogą oni z większą pewnością osiągać swoje życiowe cele dbając nie tylko o swój rozwój, ale także o równość i sprawiedliwość.

Koordynatorka:
Karolina Majk - Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Kraje partnerskie:
Turcja, Hiszpania, Holandia

Obszary tematyczne:
historia, WOS, biologia, przyroda, chemia, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/153944/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Uczniowie przez ponad 5 miesięcy pracowali nad historiami kobiet z XIX, XX i XXI wieku. Skupiali się na ich roli w społeczeństwie, wkładzie w dziedzinę nauki, polityki, sztuki, sportu, itp. Wyniki ich pracy prezentowano na TwinSpace projektu przy użyciu różnych narzędzi Web 2.0. Aktywności projektowe realizowano głównie podczas nauki zdalnej. Wiele podjętych w projekcie działań i narzędzi weszło potem na stałe do lekcji online prowadzonych w partnerskich szkołach.

Tematyka projektu, poznawane historie pomogły uczniom uświadomić sobie walkę kobiet o równość w różnych dziedzinach życia, równość która jest obecnie zagwarantowana w Konstytucji Europejskiej. Celem koordynujących działania nauczycielek było pokazanie uczniom, że ich świat wygląda tak jak dziś w dużej mierze dzięki tym pionierkom. Chciały, aby stałe się one dla nich wzorem do naśladowania.

Każda z partnerskich szkół wybrała w swoim kraju kobiety najpełniej reprezentujące ideę feminizmu. To było pierwsze zadanie rozwijające umiejętność selekcji informacji oraz krytycznego myślenia. Pracując indywidualnie, w grupach i zespołach międzynarodowych dzielili się zdobytymi informacjami, dyskutowali, zadawali pytania, wspólnie rozwiązywali problemy i decydowali o dalszych krokach oraz formach działania. Rozwijali umiejętność pracy w grupie, zasób słownictwa i zyskali swobodę w komunikacji w języku angielskim.

Większość pracy projektowej odbywała się w siedmiu mieszanych zespołach międzynarodowych, których działania koordynowały przypisane do nich nauczycielki. W wyniku współpracy powstawały plakaty, loga, komiksy, kalendarz oraz filmy prezentujące historie omawianych bohaterek. Wszystkie prace prezentowano na forum, tak aby członkowie pozostałych zespołów mogli się z nimi zapoznać, skomentować. Ostatecznie wszystkie prace zostały zebrane w jednym wspólnym e-magazynie i filmie. Powstał także e-book z wypowiedziami bohaterek projektu i wspólna e-galeria prac.

Temat równości płci, niezwykle aktualny i potrzebny we współczesnym świecie, stał się podstawą do poszerzenia wiedzy uczestników projektu o przeszłość, czyli historię konkretnych postaci mających wpływ na rozwój krajów partnerskich w różnych dziedzinach, a tym samym pełniejsze zrozumienie tego co jest dzisiaj. Projekt przyczynił się do zwiększenia dojrzałości uczniów, stali się oni bardziej świadomi tego, jak uprzywilejowani są w porównaniu z kobietami w przeszłości.

Uczniowie nabrali także pewności w kwestii komunikacji w języku angielskim, uświadomili sobie jego znaczenie i potrzebę znajomości w praktyczny sposób(...).Projekt był pierwszym tego typu działaniem w naszej szkole. Zachęcił i zmotywował pozostałych nauczycieli do zaangażowania się w eTwinning i podjęcia własnych inicjatyw. Zainteresował także rodziców, którzy z uwagą śledzili nasze aktywności.

Koordynatorka