S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y.

Partnerzy stworzyli międzynarodową agencję rozrywkową o nazwie „Stars & Creativity Entertaining Agency”. TwinSpace stało się ich wirtualnym biurem, stroną internetową i agencją medialną reklamującą ich usługi. Kreatywnie odkrywali swoje talenty wprowadzając uczniów w świat sztuki, różnorodności, bogactwa kultury europejskiej w poszanowaniu środowiska naturalnego, tolerancji i różnorodności. Projekt realizowany był w synergii z Erasmus+.

Koordynatorka:
Katarzyna Sopolińska - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

Kraje partnerskie:
Francja, Słowenia, Włochy

Obszary tematyczne:
sztuka, informatyka, języki obce, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/171134/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Zespoły artystyczne ilustrowały omawiane wartości za pomocą innowacyjnych narzędzi współpracując w międzynarodowych grupach. Uczniowie rozwijali także swoje umiejętności dziennikarskie. Tworząc różnorodne artykuły i własne, niezwykłe historie, łączyli światy sztuki i technologii. Mieli całkową autonomię w planowaniu działań, a częste spotkania online zagwarantowały udaną współpracę.

Nauczyciele stworzyli bazę narzędzi i materiałów, które z powodzeniem można wykorzystać w kolejnych projektach.

Rezultatami projektu są magazyny w całości przygotowane przez uczniów, opisujące działania projektowe, poszukiwania talentów i przybliżające kulturę krajów partnerskich.

Dzięki środkom pozyskanym z programu Erasmus+ partnerzy mieli możliwość zrealizowani także mobilności stacjonarnych, które stanowiły podsumowanie działań podjętych przez większą grupę uczniów w danej szkole oraz wspólnych aktywności online.

Projekt ze względu na różnorodność działań, metod, narzędzi oraz interdyscyplinarność zagadnień umożliwił zaangażowanie wszystkich chętnych uczniów, także tych wymagających dostosowania, oferując im ciekawe wyzwania i możliwość rozwijania przeróżnych talentów.

Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoje słownictwo, zdobyli umiejętności rozróżniania i wykorzystania różnych typów tekstów, a także gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji np. o krajach partnerskich.

Każdy partner miał realny wpływ na przebieg projektu proponując działania i aktywności jednocześnie angażując uczniów i ich pomysłowość. Dzięki ewaluacji w trakcie aktywności projektowych dostosowywali zadania projektowe do aktualnych potrzeb uczestników.

Uczniowie naszej szkoły związani są z programem eTwinning od samego początku, czyli od roku 2005. Każdego roku realizują różnorodne projekty z krajami UE i nie tylko. Jako nauczyciel nie wyobrażam sobie swojej pracy bez możliwości działania metodą projektu międzynarodowego, a tym samym otwierania uczniom drzwi do poznania rówieśników z innych krajów i ich kultury.

Realizacja tego typu projektów w szkole podstawowej ma szczególne znaczenie w rozwoju uczniów, nie tylko pod względem językowym, ale przede wszystkim kształtowania właściwych postaw zmierzających do poznania siebie i swoich możliwości.

Koordynatorka