My Water Footprint

Tematyką projektu był tytułowy water footprint – ślad wodny. Uczniowie dowiadywali się, jakie są rodzaje śladu wodnego, czym jest pośrednie i bezpośrednie zużycie wody, gdzie są tereny zagrożone brakiem bądź niedostatkiem wody. Uczyli się sposobów oszczędzania wody (pośrednio i bezpośrednio) oraz jej niemarnowania. Partnerzy starali się, aby działania projektowe nie skończyły się wraz z projektem, tylko weszły w ich codzienne nawyki.

Koordynatorka:
Justyna Plota – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

Kraje partnerskie:
Turcja, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ukraina, Belgia, Francja, Litwa, Rumunia, Grecja, Bośnia i Hercegowina

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, geografia, sztuka, języki obce, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/120761/home

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
 • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2022
 • Nagroda w konkursie Hellenic Bravo Schools competition 2021
 • Finalista konkursu: Scientix - STEM Discovery Campaign 2021 - Nature-Based Solutions in Education Competition for Teachers 2021

To, co pierwotnie wydawało się być dużym ograniczeniem (nauka zdalna), okazało się stymulacją do szukania nowych rozwiązań: praca w grupach w aplikacji Teams, kolekcja prac w Wakelet, aby każdy mógł widzieć wpisy partnerów, polubić i skomentować. Interakcje między partnerami, komunikacja i współpraca były podstawą projektowych aktywności.

Poszczególne, zaplanowane wcześniej zadania ewaluowano na bieżąco, dostosowywano do bieżącej sytuacji każdego miesiąca.

Najważniejsze działania:

 • Spotkania online, na których partnerzy poznawali się lepiej, ewaluowali zrealizowane zadania i planowali kolejne.
 • Przygotowanie propozycji logo projektu, głosowanie na wspólne logo i przygotowanie informacyjnej tablicy projektowej w Padlecie.
 • Przygotowanie świątecznych kartek i podzielenie się nimi na wspólnym, projektowym Padlecie.
 • Stworzenie gier związanych z projektem na stronie Wordwall
 • Obchody World Wetlands Day 2021 - przygotowanie części prezentacji o terenach podmokłych w Polsce oraz wygenerowanie pytań do wspólnego quizu.
 • Stworzenie wspólnego opowiadania oraz ilustracji do powstałych treści.
 • Obchody World Water Day 2021- wymyślenie sloganu do wspólnego plakatu projektowego.
 • 3-tygodniowe wyzwanie: Let’s act now and & reduce our water footprint - dzielenie się pomysłami dotyczącymi pośredniego i bezpośredniego oszczędzania wody, cotygodniowe porównywanie efektów i omawianie wyzwań oraz problemów z tym związanych. Przygotowanie wspólnego Wakeleta z rezultatami wyzwania.
 • Nagranie wspólnego filmu w ramach obchodów Dnia Ziemi.
 • Przygotowanie gry terenowej wykorzystującej poznane zagadnienia.
 • Stworzenie lapbooków podsumowujących zdobyte informacje.
 • Wydrukowanie, podpisanie i przekazanie wspólnej historii do szkolnej biblioteki.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację zadań, zwłaszcza w Let’s act now and & reduce our water footprint spotkało się z bardzo dużym entuzjazmem. Wybrali swoje sposoby na oszczędzanie wody i bardzo chętnie dzielili się tym, co udało im się osiągnąć. Byli dumni mówiąc, że członkowie ich rodzin również próbują z nimi brać udział w tych działaniach. Nauczyli się też swobodniej mówić o „porażkach”, zastanawiać się nad co i dlaczego nie wyszło, co można poprawić.

Koordynatorka