MonStars

Projekt MonStars miał za zadanie rozwijać umiejętności niezbędne w XXI wieku dzięki wykorzystaniu ICT. Tematem były ważne kwestie w życiu młodego ucznia: moja rodzina, mój świat (szkoła, miasto, plac zabaw) i nasz świat (przyroda, pogoda, zwierzęta, kraje).

Koordynatorka:
Ewa Lisiowska – Szkoła Podstawowa nr 187 w Warszawie

Kraje partnerskie:
Turcja, Serbia, Szwecja, Litwa, Włochy

Obszary tematyczne:
informatyka, sztuka, języki obce, edukacja wczesnoszkolna

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/119307/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

W centrum uwagi projektu byli uczniowie - nauczyciele towarzyszyli im w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Wszystkie zajęcia zostały dostosowane do ich wieku i potrzeb.

Podstawową formą pracy była współpraca w mieszanych grupach. Często jednak pojawiały się indywidualne zadania, które wspierały naukę samodzielności oraz służyły monitorowaniu postępów uczniów. Partnerzy wprowadzali także liczne elementy grywalizacji, aby zainteresować i zintegrować uczniów. Za pośrednictwem ClassDojo stworzyli wirtualną klasę. W mieszanych grupach pracowały dzieci ze wszystkich krajów partnerskich. Bardzo zaangażowali się w przygotowanie środowiska pracy, nadawali nazwy swoim grupom, regularnie się logowali, wymieniali pomysłami, opowiadali o sobie i szkołach. Do klasy dołączyli także rodzice obserwujący przebieg projektu.

Razem pracowali nad tematami, takimi jak: rodzina, mój świat (szkoła, miasto, plac zabaw) i nasz świat (przyroda, pogoda, zwierzęta, kraje). Nauczyciele umieszczali przygotowane materiały w wirtualnych klasach, a dzieci pracowały w swoich domach lub w szkołach. Wspólnie oglądali prezentacje, filmy i piosenki oraz grali w gry online. Po każdym temacie uczniowie mieli do wykonania zadanie, a następnie musieli umieścić je na platformie. Powstały min.: drzewa genealogiczne. Robili też zdjęcia i dzielili się informacjami o swoich szkołach, placach zabaw i miastach, zwierzętach. Na zakończenie każdego działu odbywała się wspólna lekcja online, podczas której uczniowie prezentowali swoje prace, odpowiadali na pytania i grali w quizy.

Jako podsumowanie projektu powstała wspólna historia, w której uczniowie wykorzystali nowopoznane słownictwo, nagrali też dubbing, przygotowali krzyżówkę, wspólne drzewo dla zwierząt i kalendarz.

Dzięki zajęciom uczniowie poprawili swoją wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętności językowe i kreatywność. Nauczyli się pracować zespołowo i szanować inne kultury, tradycje, przekonania. Wyniki ankiet przeprowadzonych na zakończenie każdego webinarium pokazały, że uczniowie czerpali radość z udziału w międzynarodowych spotkaniach, poprawili umiejętności mówienia i zwiększyli motywację na nauki języka angielskiego. Ponadto możliwość zobaczenia jak wygląda dzieciństwo w innych krajach była bardzo pouczająca, a wirtualne środowisko szkolne pozwoliło zapobiegać poczuciu izolacji i osamotnienia w trakcie nauki zdalnej.

Koordynatorka