MIE Maths Is Everywhere

Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, a przede wszystkim pokazanie, że matematyka jest obecna wszędzie, można ją polubić, a co więcej świetnie się przy tym bawić. Partnerzy poszukiwali zagadnień matematycznych wokół siebie, w swoim życiu codziennym, odwołując się do własnych doświadczeń. Następnie swoje badania rozszerzyli na inne dziedziny nauki i sztuki między innymi: malarstwo i architekturę, muzykę, naturę, czy astronomię.

Koordynatorka:
Kamilla Stefańska - Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach

Kraje partnerskie:
Portugalia, Francja, Turcja, Hiszpania, Mołdawia, Serbia, Rumunia. Włochy, Bośnia i Hercegowina

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/190307/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Przedmiotem poszukiwań stały się figury geometryczne, kąty, wzajemne położenie prostych czy symetrie. Uczniowie poznali również pojęcia proporcji i złotego podziału. Przyglądali się także zagadnieniom związanym z fraktalami, ciągiem Fibonacciego, czy liczbą Pi. Poznali różne ciekawostki dotyczące liczb, badali ich własności oraz prezentowali własne doświadczenia związane z zastosowaniem ułamków na co dzień.

W większości aktywności dominowała metoda Montessori. Uczniowie poszukiwali i doświadczali matematyki poprzez zabawę. Zorganizowali własne sklepy, wybierali asortyment, wyceniali produkty i kupowali ćwicząc umiejętności rachunkowe. Każdy prowadził statystyki sprzedaży swojego sklepiku. Przygotowywali plakaty z wirtualnymi zakupami wg określonego budżetu. Badali też jednostki długości i wagi, mierząc i ważąc różne przedmioty. Następnie rozszerzyli zakres badań i poszukiwań o różne dziedziny nauki i sztuki. Uczniowie podzieleni na międzynarodowe grupy poszukiwali matematyki w naturze. Dzieci z zaangażowaniem poszukiwały odzwierciedlenia poznanych zagadnień wśród kwiatów, liści, łodyg, gałęzi, badając ich ułożenie. Analizowały ilość i układ pestek w owocach. Badały wygląd ilość spiral szyszek słonecznika. Przyglądały się naturalnym fraktalom w postaci kalafiora i brokuła. Niektórzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i niekonwencjonalnie podeszli do tematu, badając ilości oczu, czy nóg u zwierząt, a także analizując proporcje, wymiary kartek i zeszytów z różnych krajów.  

Sporo entuzjazmu wzbudziło odnalezienie matematyki w muzyce. Starsi partnerzy badali techniczne aspekty muzyki i dźwięku, młodsi skupili się na nutach i metrum. Wspólnie grali i śpiewali badając rytmy utworów. Bliżej przyjrzeli się też budowie instrumentów, ich proporcjom i ułamkowym rozmiarom.

Partnerzy wspólnie świętowali też matematyczne wydarzenia, rywalizowali w ramach wspólnie tworzonych quizów i gier, wizualizowali liczbę Pi, wymieniali się zadaniami i okrywali razem nowe oblicza matematyki.

Dzieci wykazały się kreatywnością, a praca przyniosła im wiele radości i satysfakcji. Uczniowie realizując zadania zgodnie z metodyką CLIL ćwiczyli swoje umiejętności językowe, podstawowe zwroty i proste terminy matematyczne np. liczby kąty figury geometryczne. Nasze aktywności rozwijały kompetencje kluczowe i umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w trakcie kształcenia w szkole. Szczególną uwagę zawracaliśmy na stymulowanie aktywności twórczej, kreatywności i niestereotypowe spojrzenie na świat. Dzieci ćwiczyły umiejętność komunikowania się w języku obcym, jak również pracy w zespołach, podziału zadań, odpowiedzialności.

Koordynatorka