Let's Taste the World

Działania projektowe skoncentrowane były głównie na tradycjach kulinarnych krajów partnerskich, ich zwyczajach i kulturze. Ich celem było włączenie w międzynarodową współpracę osób z niepełnosprawnościami, integracja i wyrównanie szans edukacyjnych. W efekcie współpracy powstały, m.in.: przepisy na międzynarodowe potrawy w postaci książki i filmów instruktażowych, wspólne gry.

Koordynatorka:
Monika Knap -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

Kraje partnerskie:
Turcja, Grecja, Francja

Obszary tematyczne:
geografia, informatyka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/223716/home

Nagrody i wyróżnienia:

W projekt zaangażowani byli uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym uczący się w klasach o profilach kucharz i cukiernik. Wykonując zadania nauczyli się współpracować w grupach międzynarodowych, jak również poznali i opanowali użycie nowych narzędzi TIK.

Najważniejsze rezultaty ich działań to:

 • kanał na YouTube, na którym można znaleźć instruktaże wykonania potraw,
 • książka z przepisami międzynarodowymi,
 • padlet ze świętami kulinarnymi obchodzonymi w krajach partnerskich,
 • padlet z zakodowanymi pytaniami kulinarnymi,
 • filmy o szkołach i krajach partnerskich,
 • książka przedstawiająca uczestników projektu,
 • konkurs na logo i plakat projektu,
 • ankiety, relacje ze spotkań online, zdjęcia i filmy z realizacji działań projektowych.

Poprzez zróżnicowane działania, dopasowane do umiejętności zaangażowanych uczniów, partnerzy zapewnili swoim podopiecznym:

 • poznanie tradycyjnych przepisów kulinarnych krajów partnerskich,
 • poznanie nowych narzędzi TIK,
 • włączenie osób z niepełnosprawnością w międzynarodowe projekty i zintegrowanie ich z w pełni sprawnymi rówieśnikami,
 • zapoznanie się z kulturą i tradycjami krajów partnerskich,
 • przełamanie barier językowych, społecznych i emocjonalnych u uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • rozbudzenie samodzielności, przedsiębiorczości i kreatywności,
 • ćwiczenie współpracy i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania.

Udział w projekcie był bardzo ważny dla moich wychowanków, zarówno w kwestii językowej, jak i w kierunku przełamywania barier osobistych: emocjonalnych, społecznych i kulturowych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło moim uczniom na samorozwój poprzez wykorzystywanie zdobytych umiejętności w pracy praktycznej. Spotkania online z rówieśnikami ze szkół partnerskich wpłynęły pozytywnie na wiarę we własne siły, a także wskazały uczniom możliwości, jakie czekają na nich na całym świecie. Zdobyli wiedzę o konkretnych potrawach międzynarodowych, sposobie ich przygotowywania, tradycjach z nimi związanych, wzbogacali słownictwo w zakresie języka angielskiego, zasady savoir vivru obowiązującego w krajach partnerskich. zapoznali się także z podstawowymi informacjami na temat tych krajów, ich zabytków oraz systemów edukacyjnych.

Koordynatorka