AI Masters

Projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania unikalnych scenariuszy historii, które pobudzają wyobraźnię uczniów i pozwalają im na selektywną i cząstkową pracę nad problemem. Tworzyli rozmaite opowiadania i filmy: horrory, fantasy, cyberpunk oraz opowieść szpiegowską, a także wspólną, międzynarodową historię tłumaczoną także na języki ojczyste.

Koordynator:
Michał Siwkowski - Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie

Kraje partnerskie:
Litwa, Portugalia, Turcja, Węgry

Obszary tematyczne:
sztuka, matematyka, informatyka, języki obce, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

  • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
  • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2024
  • 1 miejsce w konkursie na "Najlepszy Litewski projekt eTwinning

 

Projekt ten nie tylko rozwinął kreatywność uczniów i umiejętności opowiadania historii, ale także zapewnił przestrzeń do międzykulturowej współpracy i wymiany, która wcześniej była dla nich niedostępna. Ostateczne produkty projektu, czyli książki z opowiadaniami/ flipbooki, audiobooki i filmy, powstały dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów.

Poprzez proces przekazywania podpowiedzi z jednej szkoły do drugiej, uczniowie współpracowali nad opracowaniem dłuższej narracji. Wnosili swoje pomysły, rozszerzali fabułę i napisali odpowiednie sekcje historii, tworząc spójną i wciągającą opowieść. Po zakończeniu fazy wspólnego pisania historie zostały przetłumaczone na język ojczysty uczniów.

Każdy z nich miał możliwość przyczynić się do tworzenia spersonalizowanych książek i filmów poprzez projektowanie okładek, formatowanie tekstu, przygotowanie i wybór ilustracji tworzonych z pomocą SI. Dzięki wspólnej pracy powstały książki skierowane do ich głuchoniemych kolegów, audiobooki dla niewidomych uczniów i filmy/flipbooki dla uczniów wymagających dodatkowych bodźców audio-wizualnych.

Działania w projekcie:

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania unikalnych scenariuszy historii, które pobudziły wyobraźnię uczniów i pozwoliły im na selektywną pracę nad częścią opowiadania (AI Dungeon).
  • Użycie sztucznej inteligencji do generowania obrazów SI, bazując na opisie z przygotowanych przez uczniów opowiadań.
  • Tworzenie muzyki za pomocą SI (AIVA)
  • Przygotowanie narracji do audiobooków za pomocą SI (Uberduck)
  • Opracowanie filmów z przygotowanych audiobooków, obrazów oraz muzyki i umieszczenie ich na platformie Youtube.
  • Tłumaczenie historii na języki ojczyste uczniów.
  • Tworzenie spersonalizowanych książek i flipbooków (w języku ojczystym i obcym) dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt był atrakcyjny dla uczniów z wielu powodów. W innowacyjny i kreatywny sposób zajmował się aktualną i interesującą ich tematyką. Pokazywał jak SI może wspierać uczniów niepełnosprawnych otwierając im zupełnie nowe drogi i możliwości działania oraz rozwijając ich indywidualne pasje i talenty. Byli zafascynowani SI. Dostrzegli jak może pozytywnie wpłynąć na ich życie pozaszkolne, również w kontekście ich niepełnosprawności. Niejednokrotnie prosili o dalsze prace projektowe, nawet po ukończeniu wszystkich zadań.

Międzynarodowa komunikacja i współpraca pozwoliła im nawiązać nowe, wspaniałe kontakty, poznać kulturę odległych miejsc. Codzienne obcowanie z SI pomogło także zrozumieć potencjalne zagrożenia i nauczyć bezpiecznego korzystania z nowoczesnej technologii.

Koordynator