I. N. S. P. I. R. E.

Inspirational Network for the Sustainable Planet & Inclusive and Renewed Education -  I.N.S.P.I.R.E. został założony jako odpowiedź na zalecenia dotyczące edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Uczniowie uświadomili sobie, że nasza planeta musi natychmiast zostać uzdrowiona i chroniona, a przyszłość ludzkości i naszej planety leży w naszych rękach, w rękach dzisiejszego młodego pokolenia.

Koordynatorki:
Anna Jałoszewska i Małgorzata Dwórznik - Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdyni

Kraje partnerskie:
Turcja, Azerbejdżan, Portugalia, Gruzja, Albania, Republika Mołdawii, Chorwacja, Słowacja, Hiszpania

Obszary tematyczne:
przyroda, informatyka, geografia, sztuka, język polski, język obcy, technologia, nauki społeczne, edukacja medialna

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krajowa Odznaka Jakości
 • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2023
 • Krajowa Nagroda w Turcji – I miejsce (European Bauhouse, eTwinning Annual Theme of 2022 Our beautiful, sustainable future for all
 • Krajowa Nagroda w Portugalii - I miejsce (Premios Nacionais 2022)

 

Działania projektowe zostały zaprojektowane tak, aby uczniowie byli w centrum każdego działania i podejmowali samodzielne decyzje. Aktywności opierały się na ścisłej współpracy i wspólnej realizacji jasno określonych celów.

Działania w ramach projektu, skupione na celach zrównoważonego rozwoju, pomogły udoskonalić kluczowe kompetencje uczniów: cyfrowe, wielojęzyczność, umiejętność czytania i pisania, świadomość i ekspresja kulturowa, przedsiębiorczość, obywatelstwo, osobiste i społeczne kompetencje w zakresie uczenia się.

Niezwykle ważnym elementem działań projektowych było świadome i efektywne korzystanie z narzędzie web 2.0. i nauka odróżniania prawidłowych i rzetelnych informacji od szerzącej się dezinformacji.

W ramach działań grup międzyszkolnych powstały liczne wspólne produkty:

 • Wirtualna wystawa
 • Plakaty promujące działania proekologiczne
 • Wspólne opowiadania
 • Kalendarz
 • Glosariusz pojęć i słownictwa związanego z tematem projektu
 • Wspólna książka z prezentacjami wszystkich zespołów
 • Kalkulacje śladów węglowych

Mocno wierzymy, że nasza planeta jest konkretną wspólną wartością całej ludzkości. Zgodnie z „Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku, mamy świadomość, że możemy być ostatnim pokoleniem, które uratuje nasz świat. Dlatego napisaliśmy ten projekt i traktujemy walkę środowiskową ze zmianami klimatycznymi jako nasz priorytet. Chcemy rozwijać ekologiczne umiejętności naszych uczniów, integrując edukację wartości, zaangażowanie społeczności, inkluzywność i edukację ekologiczną oraz inspirować wszystkich członków naszych społeczności szkolnych. Realizując nasze cele, promujemy umiejętności i kompetencje cyfrowe naszych uczniów poprzez działania projektowe.

Koordynatorki