Happy Maths

Polsko-portugali projekt matematyczny, skupiony równocześnie na doskonaleniu zawodowym nauczycieli z zakresu psychologii i nauczania po pandemii (job-shadowing, mobilności). Do podjęcia działań skłonił partnerów brak motywacji uczniów do nauki tego przedmiotu, ich niskie wyniki oraz przeświadczenie, że jest zbyt trudna i nie można tu odnieść sukcesu. Dzięki zróżnicowanym aktywnościom, i intensywnej międzynarodowej współpracy, umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz matematycznego rozumowania. Wykorzystywali ją w praktyce, np. podczas Dnia Tabliczki Mnożenia, do porównywania pomiarów temperatury w szkołach partnerskich, obliczania ilości spożywanych cukrów, czy kalorii w posiłkach.

Koordynatorzy:
Justyna Kukułka i Andrzej Wilk - Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu

 

Kraje partnerskie:
Portugalia

Obszary tematyczne:
sztuka, geografia, biologia, matematyka, informatyka, historia, WOS, języki obce, wychowanie fizyczne

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Projekt  zrealizowano w synergii programów eTwinning i Erasmus+. Połączone ich potencjału umożliwiło nauczycielom udział w zagranicznych kursach doskonalenia zawodowego dotyczących psychologii (Psychological approach to teaching at school) oraz nauczania po pandemii (Teacher and learner of the new decade). Zdobyli wiedzę na temat nauczania zorientowanego na ucznia i holistycznego podejścia w edukacji. Poznali koncepcję mindfulness (uważność, przytomne doświadczanie) i jej rolę w zachowaniu dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego. Nowe umiejętności przełożyły się natychmiast na zajęcia z uczniami, którzy zyskali dzięki temu możliwość udziału w lekcjach w terenie, matematycznych, warsztatach z robotyki, językowych.

Podczas wymian uczniowskich i job-shadowing wspólnie z portugalskimi uczniami uczestniczyli w warsztatach plastycznych, tworząc plakaty „Europa przyszłości”, tanecznych i matematycznych (m. in.mierzyli salę gimnastyczną i boisko szkolne rozwiązując zadania z tym związane). Nauczyciele w tym czasie obserwowali zajęcia, wymieniali się wiedza i doświadczeniem.

Równolegle do spotkań stacjonarnych toczyły się e-działania na TwinSpace projektu. Uczniowie publikowali materiały, dyskutowali na forum, komentowali treści partnerów.

Korzyści dla uczniów:

 • rozwój kompetencji językowych (komunikacja, słownictwo-matematyka, redagowanie tekstów),
 • pogłębienie wiedzy z matematyki w praktyce (zajęcia w terenie, eksperymenty np. Centrum Nauki „Sowa”, matematyka w kuchni, w duchu drogowym, w sztuce, itd.)
 • zmiana postaw – przełamanie bariery niechęci do matematyki, uświadomienie sobie, że jej nauka może być przyjemna, wzrosła motywacja do nauki co przełożyło się także na wyniki,
 • ciekawe i angażujące zajęcia (także wycieczki, gry terenowe),
 • pobudzenie kreatywnego myślenia – tworzenie tangramów, brył ze śniegu, lapbooków,
 • rozwój kompetencji społecznych - współpraca w międzynarodowej grupie, większa pewność siebie,
 • wykształcenie postaw tolerancji i otwartości – wymiany, przebywanie u rodzin partnerskich, zwiedzanie miejsc kultury, udział w wieczorze portugalskim,
 • umiejętność publicznych dyskusji i wypowiedzi - debaty, video-konferencje.

Dla nauczycieli

 • wzrost kompetencji językowych, TIK (tworzenie własnych materiałów dydaktycznych), interkulturalnych,
 • poszerzenie wiedzy o geografii, historii i kulturze kraju szkół partnerskich – wymiany rzeczywiste i wirtualne, eTwinning, zajęcia kulturowe
 • umiejętność zarządzania projektem.

Dla szkół:

 • zmiana sposobu nauczania matematyki – nowe podejście uwzględniające aspekt psychologiczny procesu uczenia,
 • poszerzenie treści programowych o elementy matematyczne na lekcjach innych przedmiotów, bardziej kreatywne nauczanie (innowacja –metoda CLIL),
 • zdobycie większych doświadczeń w zarządzaniu projektem,
 • wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym i na arenie międzynarodowej,
 • efektywny rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, a tym samym rozwój oferty placówki.

 

Uczniowie przestali zrażać się pierwszymi niepowodzeniami - zyskali pozytywne nastawienie i wiarę w sukces. Dodatkowo, dzięki odpowiedniemu doborowi treści programowych i zadań (np. obliczanie ilości zużytej farby, prędkości pociągu podczas wycieczki) zaczęli dostrzegać matematykę nie tylko jako „suche liczby”, ale dziedzinę potrzebną im w życiu codziennym, np. do prowadzenia zdrowego stylu życia, w architekturze, sztuce, ruchu drogowym, do wykonania remontu pokoju, itp.

Poprzez realizację projektu wprowadziliśmy zmiany instytucjonalne w naszej szkole, a zadania postawiły przed uczniami nowe wyzwania dając im możliwość wykazania się odpowiedzialnością, przejęcia inicjatywy.

Koordynatorzy