Green Computing for Greener Earth

Tytułowy Green Computing to wykorzystywanie zasobów technologicznych w sposób przyjazny dla środowiska. Poszukując informacji do wspólnie tworzonych e-magazynów, uczniowie poznawali sposoby składowania elektrośmieci i przygotowania ich do oddania w dedykowanych punktach. Uczyli się o wpływie i korzyściach wynikających z technologii sprzyjającej środowisku, zgłębiali różnorodność i bogactwo deszczowych lasów równikowych oraz analizowali genezę obchodów Dnia Ziemi. Liczne, pro-ekologiczne nawyki, wypracowane w trakcie projektu zostały z nami na dłużej

Koordynatorki:
Justyna Plota i  Katarzyna Kuczyńska - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

Kraje partnerskie:
Grecja, Hiszpania, Rumunia, Turcja, Chorwacja, Portugalia, Litwa

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

  • Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
  • Nagroda w konkursie Nasz projekt eTwinning 2024
  • 3 miejsce w VI Edycji konkursu Drzewo Franciszka 2023 (Polska)
  • 1 miejsce w krajowym konkursie eTwinning na Litwie w kategorii „Projekt dla uczniów w wieku 12-15 lat”

Podstawowym celem projektu było zwiększenie świadomości uczniów na temat ochrony przyrody, wpływu zmian klimatycznych na naszą planetę oraz wypracowanie pro-ekologicznych nawyków i poczucia współodpowiedzialności za otaczający nas świat.

W efekcie międzynarodowej współpracy powstały liczne artykuły zebrane w postaci e-magazynów:

  • e-magazyn nr 1 – e-waste,
  • e-magazyn nr 2 – praktyki ekologiczne w firmach informatycznych,
  • e-magazyn nr 3 – e-Safety oraz punkty zbiórki śmieci elektronicznych w krajach partnerskich,
  • e-magazyn nr 4 – międzynarodowy dzień lasów,
  • e-magazyn nr 5 – Dzień Ziemi i sposoby w jakie (korzystając z technologii) możemy ją chronić.

Na bazie informacji zebranych w poszczególnych numerach wspólnego magazynu partnerzy tworzyli liczne gry, escape roomy i quizy sprawdzające wiedzę zaangażowanych uczniów.

Aktywność, która zwykle w projektach cieszy się największą popularnością i zaangażowaniem uczniów jest spotkanie online z partnerami projektu, gdyż jest to prawdziwe zadanie słuchowe, które wykorzystuje wewnętrzną motywację ucznia do zrozumienia przekazu. Dodatkowo, w trakcie spotkania uczniowie rywalizowali między sobą, kto najlepiej pamiętał poprawne odpowiedzi do pytań bazujących na materiale zawartym we współtworzonych magazynach. Dużo emocji wywoływał również moment, gdy uczniowie w trakcie rozgrywki rozpoznawali pytania stworzone przez siebie – mieli poczucie, że ich praca jest widoczna i wykorzystana, i że na ich pytania odpowiadają uczniowie z innych europejskich szkół. Myślę, że bardziej cieszyło ich to, że ktoś wykorzystał stworzoną przez nich grę, niż to, że sami grali w gry stworzone przez partnerów.

Koordynatorki