Energy is power

Projekt dotyczący ekologii i energii na różnych poziomach. Partnerzy zajmowali się energią odnawialną, stratami energii, jej oszczędzaniem i mechanizmami jej powstawania. Wprowadzali ekologiczne pomysły i projekty oraz proponowali innowacyjne rozwiązania, np. projekt pompy wodnej czy elektrowni wiatrowej.

Koordynatorzy:
Justyna Kukułka i Andrzej Wilk – Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu

Kraje partnerskie:
Hiszpania

Obszary tematyczne:
fizyka, chemia, informatyka, przyroda, sztuka, geografia, technika, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/95353/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

„Energy is power” to projekt dwustronny realizowany przez szkołę polską i hiszpańską. Partnerów do jego realizacji skłoniły niskie wyniki uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych, brak motywacji do ich nauki, a także niska świadomość ekologiczna. Szkoły partnerskie wprowadziły zmiany w nauczaniu przedmiotów ścisłych i języka angielskiego, poszerzając programy nauczania tych przedmiotów o elementy ekologii, stosując nowoczesne metody pracy i narzędzia TIK. Przez cały okres realizacji projektu uczniowie współpracowali w międzynarodowych, polsko- hiszpańskich grupach, wymieniając się informacjami, tworząc mini-projekty kulturowe i poszerzając wiedzę o kraju partnerów.

Uczniowie obu szkół uczestniczyli w lekcjach laboratoryjnych, w tym online, debatach oksfordzkich dotyczących problemów środowiskowych. Prowadzili eksperymenty chemiczne, rozwiązywali zadania fizyczne, konstruowali i programowali roboty Lego wykorzystujące różne rodzaje energii. Zaprojektowali i zbudowali modele pompy wodnej, mini-elektrowni wiatrowej i słonecznej.

Niezwykle ciekawym elementem projektu były prowadzone przez uczniów badania w gospodarstwach domowych dot. zużycia energii. Na bazie zebranych informacji prowadzili także dyskusje na tematy: Życie w zgodzie z przyrodą, Jak być mądrym podróżnikiem. Szkoła przyjazna środowisku.

W międzynarodowych grupach poznawali miejsca na świecie gdzie stosuje się różne rozwiązania ekologiczne. Wspólnie poszukiwali miejsc, gdzie mogliby spędzić wakacje w zgodzie z ekologią (Car-free holiday), uczestniczyli w dyskusjach i debatach, aby wybrać najlepsze miejsce.

Kreowali i brali udział w kampaniach i akcjach („Nie dla kopalni cynku i ołowiu na Jurze Krak.-Częstoch.”; „Sprzątanie Świata”; promocja akcji „Czyste powietrze”), rozwijając postawy pro-ekologiczne i promując ekologiczny styl życia. Uczniowie polscy opracowali tekst piosenki promującej projekt i skomponowali muzykę.

Opracowali także szereg materiałów na w/w tematy, m.in. nagrywali doświadczenia chemiczne, przygotowywali dla siebie nawzajem i rozwiązywali zadania fizyczne dotyczące różnych typów energii oraz tworzyli pokoje zagadek. Nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań i niestandardowego podejścia do rozwiązywania napotkanych problemów, np.: do materiałów o wulkanie wykorzystali hologramy.

Poprzez realizację projektu wprowadziliśmy zmiany instytucjonalne w naszych szkołach, min. poszerzając program nauczania przedmiotów ścisłych o elementy ekologii. Nauczyciele w praktyce poznali nowoczesne narzędzia TIK i stosują je w codziennym nauczaniu i uczeniu się. Na zajęciach z informatyki na stałe zagościło programowanie z wykorzystaniem LEGO. A to tylko część zmian… Największą jednak zaletą tego projektu było doświadczenie pracy zespołowej. Dzięki różnorodności pomysłów, kreatywności, wiedzy nauczycieli-specjalistów z różnych dziedzin, praca w zespole projektowym pozwoliła na efektywniejsze i sprawniejsze osiąganie celów projektowych, niż w przypadku pojedynczych osób.

Koordynatorzy