DRE@M - Digitally Raising European Awareness in Media

Dzieci korzystają dziś z technologii nieustannie. W ramach projektu uczyły się korzystać z niej świadomie, aktywnie, bezpiecznie i wydajnie. Partnerzy wspólnie tworzyli dla nich zadania rozwijające algorytmiczne myślenie, współpracę i komunikację. Współtworzyli materiały, gry edukacyjne, książeczki, quizy i prezentacje efektów pracy, pozostawali w stałym kontakcie aby głosować na logo, przygotowywać wspólnie albumy i prezentacje multimedialne.

Koordynatorka:
Edyta Borowicz-Czuchryta – Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie

Kraje partnerskie:
Grecja, Hiszpania, Turcja

Obszary tematyczne:
fizyka/astronomia, informatyka, geografia, historia, sztuka, projektowanie i technologia. edukacja europejska, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/150919/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Pomysł na projekt zrodził się podczas spotkania polskiej eTwinnerki i tureckiego nauczyciele podczas warsztatów w Brukseli. Oboje uczestniczyli w spotkaniu z  astronautką opowiadającą o swoich doświadczeniach w kosmosie i postanowili zabrać swoich uczniów na podobną przygodę.

Po prezentacji planowanych działań, za pomocą dyskusji i burzy mózgów, zebrano także pomysły uczniów i te najciekawsze dodano do kalendarza projektu. Powstały mieszane zespoły szkolne, prowadzono badania w małych grupach i przygotowywano wspólne rezultaty. Partnerskie szkoły zapraszały także do swoich placówek różnych ekspertów z dziedziny kosmosu i astronautyki, informatyki, programowania, aby zgłębić tajniki kosmosu, programowania i rozwinąć zainteresowania prozawodowe swoich podopiecznych.

Najważniejsze działania uczniów:

 • Projektowanie i tworzenie logo na międzynarodowy, projektowy konkurs.
 • Przygotowanie wystawy multimedialnej na temat umiejętności korzystania z mediów.
 • Opracowanie słownika multimedialnego z wyrażeniami i słownictwem związanymi z Media Literacy i międzykulturowym dialogiem. Uczniowie zorganizowali spotkanie na zoomie i uczyli się nawzajem słówek w różnych językach.
 • Przygotowanie fotoalbumu "Fake Photos" prezentującego manipulacje i przekłamania w materiałach graficznych obecnych w mediach.
 • Tworzenie i wypełnianie ankiety na temat Pokolenia Z.
 • Przygotowanie (w międzynarodowych grupach) albumów prezentujących zainteresowania Pokolenia Z. Uczniowie spotkali się na zoomie i opowiadali o swoich hobby.
 • Opracowanie filmu przedstawiającego problemy i zagrożenia związane z Internetem.
 • Przygotowanie e-booka z najważniejszymi zasadami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Spisanie w formie ebooka pomysłów, wyobrażeń i refleksji uczniów na temat życia w odległej przyszłości (rok 2221).
 • Stworzenie interaktywnej prezentacji na temat zawodów przyszłości.
 • Podjęcie wspólnego wyzwania: przez okres dwóch tygodni, w godzinach 19:00-20:00 uczniowie prowadzili DIGITAL DETOX polegający na podejmowaniu różnych działań bez tabletów, telefonów czy komputerów. Takie aktywności były dokumentowane w formie zdjęć, z których uczestnicy stworzyli wspólny album.
 • Wspólne świętowanie Dnia Bezpiecznego Internetu i wspólne rozwiązywanie quizu o bezpieczeństwie.
 • Przygotowanie plakatów multimedialnych o wybranych naukowcach. Na ich podstawie stworzono Quizizz, który wspólnie rozwiązywano podczas Tygodnia Nauki.
 • Udział w spotkaniu z Richardem Rogersem z NASA w Hauntsville w USA. Uczniowie rozmawiali o pracy astronautów i innych zawodach przyszłości.
 • Bieżąca ewaluacja podejmowanych działań, jako podstawa do usprawnienia kolejnych aktywności.

Nauczyliśmy się wykorzystywać nowoczesne technologie. Uczniowie realizując zadania projektowe rozwijali swoje kompetencje językowe, społeczne, programistyczne i informatyczne oraz kształtowali swoją orientację prozawodową. Nawiązaliśmy międzynarodowe znajomości i utrwaliliśmy naszą przyjaźń, czego najlepszym dowodem jest kolejny projekt stanowiący kontynuację naszej współpracy. Najtrudniejszy dla wszystkich był moment zakończenia projektu i rozstania się na czas wakacji.

Koordynatorka