Cub reporters

Uczniowie w międzynarodowych grupach, podzieleni zadaniowo (Redaktorzy, Fotografowie, Muzycy, Graficy, Malarze i Twórcy filmów) wspólnie tworzyli czasopismo "Patra & Zambrów Times". Każdy numer poświęcony był innej tematyce, m.in. dezinformacji. W wyniku wspólnej pracy powstały także gry, escape room i komiks. 

Koordynatorka:
Barbara Głuszcz - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Kraje partnerskie:
Grecja

Obszary tematyczne:
sztuka, informatyka, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/195528

Nagrody i wyróżnienia:

 

Postawą projektu była współpraca i decyzyjność uczniów. Od początku, w porozumieniu z partnerami, budowali sami wizję wspólnego czasopisma przygotowując każdy jego detal. Pracowali indywidualnie (rysunki, posty, krótkie teksty i nagrania), jako grupy narodowe (opis szkoły i obyczajów świątecznych), albo jako grupy międzynarodowe (nazwa czasopisma, wybór tematów numerów, tworzenie czasopisma, plakatów o fałszywych wiadomościach, świątecznych rysunków czy komiksu). Każdy z numerów czasopisma zaprezentowano społeczności szkolnej i rodzicom wraz z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Komentarze czytelników, i ich sugestie dotyczące tematyki, wykorzystywano w pracy nad kolejnymi wydaniami.

Jednym z tematów projektu była dezinformacja. Partnerzy wprowadzili go do swoich działań, ponieważ są przekonani, iż jest w tej chwili ważniejszy niż kiedykolwiek. Zależało im, aby ich uczniowie umieli rozpoznać i określić różne formy zniekształconych informacji. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami rozpoznawania fałszywych informacji i rozmowie o nich w czasie wideokonferencji, uczniowie dołączyli do jednego z numerów 4 dodatkowe artykuły z nieprawdziwymi wiadomościami i zdjęciami. Czytelnicy mieli za zadanie je rozpoznać. Dzieci z zainteresowaniem zapoznawały się reakcjami obiorców i zrozumiały, jak łatwo jest ich wprowadzić w błąd (jedynie dwa artykuły większość wskazała jako fałszywe, a zdarzało się też, że artykuły prawdziwe uznawano za fałszywe). Zdobytą wiedzę zespoły międzynarodowe utrwaliły wykonując wspólnie plakaty.

Pozostałe działania:

 • Opracowanie profilu, komentowanie wpisów partnerów
 • Mapy myśli z informacjami o kraju partnerów.
 • Quiz o swoim kraju oraz gra „Who is who”
 • Prezentacja szkoły
 • Padlet z pytaniami na temat szkoły partnerów
 • Burze mózgów dotyczące tematyki artykułów do poszczególnych numerów czasopisma i komentowanie wpisów innych uczniów (serwis Tricider)
 • Obrazki o tematyce bożonarodzeniowej rysowane online w grupach międzynarodowych
 • Zapisanie tytułów ulubionych filmów o tematyce bożonarodzeniowej
 • Film prezentujący salę lekcyjną udekorowaną na święta
 • Tekst i ilustracje na temat typowego dnia, komentowanie codziennego życia partnerów
 • Prezentacja tradycyjnej kolędy oraz odgadywanie tematyki kolędy partnerów na podstawie przygotowanych przez nich rysunków
 • Kolaż z bożonarodzeniowymi zwyczajami swojego kraju, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania partnerów
 • Zamieszczenie wszystkich zgromadzonych materiałów w pierwszym numerze czasopisma (Genially)
 • Wybór 2 ulubionych przedmiotów szkolnych oraz uzasadnienie zapisane na Twinspace
 • Opracowanie interaktywnego planu lekcji, dodawanie pytań do planu lekcji partnera, wpisanie swoich zajęć pozalekcyjnych na Twinboard
 • Opracowanie ankiety na temat zwierząt domowych uczniów szkół partnerskich i opracowanie wyników przeprowadzonego sondażu
 • Prezentacja zwierząt uczestników projektu
 • Utworzenie kolażu prezentującego zwyczaje karnawałowe, komentowanie kolażu partnera
 • Opis ulubionego sportowca, nagranie wypowiedzi na temat uprawianych sportów we wspólnej prezentacji, napisanie postów na Twinboard o sportach, które uczniowie lubią oglądać i chcieliby zacząć uprawiać.
 • Opracowanie kolażu ze zdjęciami wielkanocnymi i opisem zwyczajów, dodawanie komentarzy do kolażu partnera
 • Opracowanie plakatu na temat święta państwowego partnera
 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego „Nature through photos”, komentowanie zdjęć i ich ocena dokonana przez uczniów
 • Wpisanie 5 najbardziej ulubionych zajęć wakacyjnych w serwisie Mentimeter.
 • Opracowanie Escape Roomu
 • 2 spotkania online
 • Plakaty na temat fałszywych wiadomości
 • Komiks o bezpieczeństwie w sieci
 • Opracowanie i wydanie trzech numerów wspólnego czasopisma

 

Projekt miał silny wpływ na naszych dziesięciolatków, szczególnie na poziomie motywacyjnym. Świat eTwinningu wzbudził w uczniach ciekawość i entuzjazm, doskonale integrując się ze szkolnym programem nauczania. Tworząc swoje własne czasopismo uczniowie poznali specyfikę pracy zespołu redakcyjnego, zrozumieli, że za powstaniem jednego numeru gazety stoi cały zespół specjalistów, nauczyli się pracy zespołowej, poprawili swoje umiejętności językowe i rozwinęli kompetencje cyfrowe. Praca w międzynarodowych grupach i sprawne posługiwanie się nowymi narzędziami zwiększyły samoocenę i autonomię dzieci.

Trzy numery naszego czasopisma mogą służyć jako pomoce w czasie lekcji języka angielskiego. Dostarczą nie tylko materiału językowego, ale pozwolą na poznanie i porównanie życia oraz zainteresowań dzieci z obu krajach.

Koordynatorka