BIRDnet

Tytuł projektu to zakodowana informacja. Słowa klucze stanowią tutaj odpowiedniki anglojęzycznych wyrazów: ptaki, interdyscyplinarność, zasoby, dezinformacja i współpraca w sieci - networking. Poprzez zagadnienia związane z bioróżnorodnością ptaków, ich ewolucją, komunikacją i ekologią, partnerzy omawiali zagadnienia związane z wyzwaniami przyszłości: zmiany klimatu, bezpieczeństwo pracy w sieci, sprawna komunikacja, ochrona bioróżnorodności.

 

Koordynator:
Tomasz Ordza - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

Kraje partnerskie:
Turca, Portugalia, Macedonia Północna, Włochy, Ukraina, Albania, Chorwacja

Obszary tematyczne:
sztuka, matematyka, przyroda, geografia, biologia, chemia, informatyka, języki obce, język polski

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

 

Głównymi celami projektu były projektu zapoznanie uczniów z bioróżnorodnością awifauny w Europie, włączenie do projektu działania wolontariatu szkolnego obejmującego różne instytucje i współpracę międzynarodową pod opieką Polskiej Misji Medycznej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

Partnerzy duży nacisk kładli na interdyscyplinarne podejście do realizacji podstaw programowych różnych przedmiotów szkolnych poprzez różnorodne aktywności:

 • budowanie skrzydeł bioróżnorodności i organizowanie zbiórki w ramach wolontariatu szkolnego
 • porównanie pasożyta lęgowego – kukułki do hakera (Dzień Bezpiecznego Internetu)
 • nagranie słuchowiska wiersza J. Tuwima – Ptasie Radio
 • doświadczenia fizyczno-chemiczne z jajkami budowa, funkcje skorupki wapiennej - węglanu wapnia (reakcje kwasów z solami, obliczenia gęstości, zapis równań reakcji chemicznych w postaci jonowej i cząsteczkowej)
 • tworzenie e-booków projektowych i telekonferencji pomiędzy partnerami
 • organizacja zajęć terenowych i poznawanie bioróżnorodności awifauny
 • budowanie karmników i budek lęgowych dla ptaków, w których dokarmiają obecnie ptaki, dbając o różnorodność i jakość pokarmu
 • przygotowanie i omówienie prezentacji na temat kulturotwórczej roli ptaków dla naszych kultur
 • opracowanie słownika projektowego
 • organizacja spotkań z naukowcami z Portugalii i Polski oraz współpraca z Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu
 • organizacja spotkania z Lekarzem Bez Granic na temat funkcjonowania obozu dla uchodźców w Chios na wyspie Lesbos.

Działania rozpoczęły się od poznania zespołów, celów i zdań, a pierwszą interakcją było zadanie artystyczne - tworzenie skrzydeł bioróżnorodności. Miało ono uświadomić uczniom, że dzięki komunikacji można współdziałać na rzecz drugiego człowieka i ochrony przyrody, a dzięki integracji i dokładnemu rozpoznaniu problemu skutecznie go rozwiązać.

W projekcie pojawiło się pojęcie uchodźcy, zarówno  w kontekście wojny, jak i klimatu. Uczniowie poznawali miejsce człowieka w przyrodzie, jego wpływ na nią, skutki i sposoby zapobiegania negatywnym zmianom. Świadomie włączyli się w jej ochronę.

W każdej ze szkół zorganizowane zostały także zajęcia terenowe, podczas których uczniowie uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki ptaków (korzystali zarówno z atlasów, jak i aplikacji BirdNET). Doświadczeniami i efektami obserwacji wymienili się podczas telekonferencji podsumowującej pierwszą część projektu.

Po zajęciach na temat rodzimej awifauny podzielono uczniów na zespoły międzynarodowe, przed którymi postawiono różne zadania np. stworzenie łamigłówek, gier, quizów czy słownika językowego na temat ptaków. Razem poznali także aplikację „QuiverVision”, za pomocą której wykreowali model 3D ptaka.

W międzyczasie, wraz z naukowcem z Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, partnerzy zorganizowali webinar pt. „Bird love story”, w którym to uczniowie, ich rodzice i nauczyciele poznali ewolucję ptaków oraz ich zachowania podczas toków. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim dla wszystkich uczestników projektu.

Kolejnym STEAM-owym zadaniem projektu był Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie porównywali działanie hakera do zachowania kukułki. Uczniowie, poznając biologię tego pasożyta lęgowego, wypisywali podobieństwa do ataku hakerskiego, stworzyli krótki komiks, w którym umieścili dziennikarkę, artystę, hakerka i biologa. Następnie przedstawiali w formie pracy plastycznej kukułkę jako hakera. Działania udokumentowali na wspólnym filmie.

Projekt aktywizował uczniów w różnych płaszczyznach. Pozwalał każdemu znaleźć dogodną przestrzeń do współpracy. Integrował po pandemii nie tylko środowiska szkolne, ale także lokalne.

Wraz z Polską Misją Medyczną i wszystkimi Przyjaciółmi Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce zbieraliśmy środki na protezę dla 6-letniego Aslama. Chłopiec w wyniku ataku bombowego stracił kończynę, a w czasie organizowania zbiórki charytatywnej mieszkał wraz z najbliższymi w obozie uchodźczym w Syrii. Akcja zbiórki środków na protezę trwa dalej - każda wpłata będzie przekazywana na rzecz kolejnych potrzebujących dzieci. Warto jest odwiedzić stronę internetową Polskiej Misji Medycznej i zapoznać się ze szczegółami naszych działań.

Koordynator