3d printed Board Game #STEM3

Uczniowie z Grecji i Polski wspólnie stworzyli grę planszową opartą na wiedzy o krajach partnerskich. Jej elementy (np. kostki do gry) zostały zaprojektowane w programie Tinkercad i innych podobnych narzędziach internetowych, a następnie wydrukowane przez uczniów i nauczycieli na drukarce 3D. Na zakończenie szkoły przesłały sobie wydrukowane elementy tak, aby każda szkoła miała pełną grę planszową.

Koordynatorka:
Anna Wojciechowska - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

Kraj partnerski:
Grecja

Obszary tematyczne:
informatyka, język i literatura, technologia, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:

Nagrody i wyróżnienia:

Partnerzy postawili na innowacyjne rozwiązania i kreatywne podejście do realizacji zadań projektowych. Uczniowie współpracowali w działaniach interdyscyplinarnych w myśl edukacji STEAM (uczenie się oparte na dociekaniu, uczenie się przez działanie, odkrywanie, doświadczenie i rozwiązywanie problemów). Mieli możliwość wyrażania i omawiania swoich pomysłów, podczas gdy rolą nauczyciela było koordynowanie i konsultowanie.

Działania:

  • Poznawanie się (tworzenie avatarów w Pixton)
  • Wymyślanie tytułu/nazwy gry
  • Projektowanie logo gry
  • Wymyślanie pytań i odpowiedzi do gry
  • Tworzenie obrazków do gry
  • Zaprojektowanie w programie Tinkercad i innych podobnych narzędziach internetowych elementów gry planszowej (np. kostki do gry)
  • Wydrukowanie elementów gry planszowej przez uczniów i nauczycieli na drukarce 3D.
  • Przesłanie sobie wydrukowanych elementów, aby każda szkoła miała ukończoną grę planszową.

Wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt byli pozytywnie nastawieni do efektów i twierdzą, że zdobyli bardzo przydatne umiejętności potrzebne w przyszłości. Podkreślali także, że interesują się drukiem 3D i większość z nich jest gotowa dowiedzieć się więcej na ten temat. Ten element był dla nich najciekawszy w projekcie. Dużo radości zapewniło także poznawania partnerskiego kraju oraz partnerskiej szkoły i uczniów.

Koordynatorka