Tydzień z social media

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek na planecie otrzyma darmowy dostęp do sumy całej ludzkiej wiedzy. – Jimmy Wales, założyciel Wikipedii

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z social media” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej chcą wykorzystywać możliwości, jakie dają media społecznościowe do promocji i upowszechniania rezultatów projektu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Konieczna jest gotowość do korzystania z mediów społecznościowych. Kursanci będą poznawać działanie i możliwości mediów ułatwiające pracę w projekcie korzystając z przygotowanej instrukcji trenera. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, a które mają doprowadzić do efektywnego wykorzystania tych narzędzi w działaniach projektowych. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na zastosowanie mediów społecznościowych w projektach eTwinning. Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej, jak i nie). Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest gotowy do wyjścia ze swoimi działaniami do szerszej grupy odbiorców poprzez portale społecznościowe.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu „Tydzień z social media” uczestnicy szkolenia zapoznają się z portalami społecznościowymi, które pozwolą partnerom projektów eTwinningowych stworzyć własną przestrzeń do prowadzenia i promowania działań projektowych. Kursanci poznają pracę w grupie, możliwości komunikacyjne, które są kluczem do sukcesu każdego projektu, a także sposoby dzielenia się informacjami i efektami pracy. Zaprezentowane zostaną bezpłatne media społecznościowe pozwalające na podjęcie różnorodnych działań, tj. Facebook, Youtube, Edmodo, Flickr, Twitter. Dzięki tym programom eTwinnerzy będą potrafili zaprezentować swoje działania i treści wypracowane podczas pracy nad projektem. Ważnym elementem będzie umiejętne upowszechnianie rezultatów działań. Twórczemu myśleniu może sprzyjać sam dostęp do Internetu poprzez media społecznościowe, gdzie możemy znaleźć całą masę inspiracji.

Podczas kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na wykorzystanie programów w projektach eTwinningowych, także za pomocą wydarzenia na eTwinning Live. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela. 

Cele kursu

 • poznanie funkcjonalności mediów społecznościowych: Facebook, Youtube, Edmodo, Flickr, Twitter
 • nabycie umiejętności tworzenia, publikowania i udostępniania przygotowanych materiałów na poznanych portalach
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 5 zadań obowiązkowych do wykonania. Uczestnicy kursu będą mieli także okazje wziąć udział w wydarzeniach eTwinning Live dotyczących tematyki kursu. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem różnego rodzaju materiałów i umiejętnym korzystaniem z social media. Wszystkie zaprezentowane narzędzia są właściwe do zastosowania w działaniach projektowych i skutecznie oddziałują na partnera projektu we współpracy i przekazie informacji.

Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety portali z wykorzystaniem ich w działaniach projektowych.

 1. Projekt na Facebooku

Facebook to portal, który przenosi informacje wypracowane w rzeczywistości do świata Internetu, umożliwiając "wzajemne się przenikanie" tych dwóch światów, promocję działań i wspólne ich koordynowanie.

 • Media społecznościowe – co to jest?
 • Przykłady wykorzystania Facebooka
 • Rejestracja na portalu, poznanie możliwości
 • eTwinning Live – zadanie 1
 1. Mój kanał na Youtube

Portal umożliwiający oglądanie i umieszczanie własnych filmów na swoim kanale.

 • Rejestracja, poznanie możliwości portalu
 • Zalety i wady Youtube
 • Stworzenie własnego kanału i umieszczenie wybranego filmu - zadanie 2
 1. Edmodo

Aplikacja pozwala utworzyć całą szkolną edukacyjną sieć społecznościową z własnym kalendarzem, e-dziennikiem, serwerem plików oraz bardzo przydatnym narzędziem do tworzenia testów i quizów online dla uczniów. Do wyboru dostępne są testy lub zadania wielokrotnego wyboru, zadania na dopasowywanie oraz uzupełnianie luk.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Stworzenie własnej przestrzeni na Edmodo – zadanie 3
 1. Zdjęcia na Flickr

Flickr jest jedną z największych galerii zdjęć dostępną w Internecie. Portal umożliwia nam umieszczanie naszych zdjęć i korzystanie z galerii dostępnej na stronie.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Umieszczenie zdjęć na Flickr – zadanie 4
 1. Twitter

Twitter jest serwisem społecznościowym dostępnym dla wszystkich użytkowników za darmo, dzięki niemu możemy umieszczać krótkie wpisy o tym, co dzieje się w naszym projekcie, wysyłać zdjęcia, lub podawać linki do ciekawych stron internetowych.

 • Poznanie możliwości Twittera
 • Rejestracja w portalu i umieszczenie wpisów – zadanie 5
 1. Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań projektowych

Portale społecznościowe stwarzają duże możliwości osobom i instytucjom realizującym projekty, ponieważ korzysta z nich większość Internautów zapewniając nam w ten sposób możliwość upowszechniania i promocji projektu. Koszty małej kampanii promocyjnej obejmują zasadniczo jedynie czas autora, a dzięki efektowi kuli śnieżnej informacja w krótkim czasie może dotrzeć do tysięcy osób.

 • Zalety i wady mediów społecznościowych
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zaliczenie kursu

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  W module 2 i 4 otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci czatu, na którym mogą uzyskać pomoc koleżeńską dotyczącą problemów związanych treściowo z zadaniami w modułach. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl