Ogólnopolska konferencja eTwinning dla nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym, gimnazjów i liceów ogólnokształcących

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym, gimnazjów i liceów ogólnokształcących (wiek uczniów 13-19 lat) do udziału w ogólnopolskiej konferencji programu eTwinning - Dom Technika NOT w Warszawie (ul. Czackiego) w piątek 16 listopada 2012 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym, gimnazjów i liceów ogólnokształcących (wiek uczniów 13-19 lat) do udziału w ogólnopolskiej konferencji programu eTwinning, która odbędzie się w Domu Technika NOT w Warszawie (ul. Czackiego) w piątek 16 listopada 2012 r. Celem spotkania będzie zaprezentowanie możliwości i korzyści, jakie oferuje program eTwinning i inne europejskie programy współpracy szkół, szczególnie w zakresie stosowania metody projektu i metody pracy zespołowej w praktyce szkolnej. Program konferencji do pobrania» Uczestnicy konferencji zapoznają się z informacjami o zasadach udziału w eTwinning oraz z przykładami dobrej praktyki: wybranymi najlepszymi projektami eTwinning, zrealizowanymi przez nauczycieli różnych przedmiotów. Eksperci i goście podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów europejskich, przekażą wiedzę i podstawowe informacje na temat zasad udziału w programie eTwinning, poszukiwania partnera do współpracy, planowania pracy i realizacji projektu ze szkołą partnerską. W drugiej części spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach komputerowych z zakresu narzędzi eTwinning służących do założenia i realizacji projektów. Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 14.11.2012.   Chętnych do udziału w warsztacie komputerowym w trakcie konferencji prosimy o zaznaczenie tego w odpowiednim polu formularza zgłoszeniowego oraz o przyniesienie własnych komputerów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres monika.regulska@frse.org.pl.