Future loading…

Uczestnicy projektu wspólnie szukali sposobów na zahamowanie zmian klimatycznych poprzez zmianę swoich nawyków i codziennych działań.

Koordynatorka:
Małgorzata Bielińska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu

Kraje partnerskie:
Turcja, Litwa

Obszary tematyczne:
przyroda, edukacja wczesnoszkolna, języki obce

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/218640/home

Nagrody i wyróżnienia:

 

Głównym zadaniem projektu była nauka krytycznego myślenia w odniesieniu do nauk ścisłych oraz ochrony środowiska. Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, szkolnych i indywidualnie podczas cotygodniowych spotkań.

W ramach projektu powstały:

  • logo i plakat promujący projekt,
  • chmury wyrazowe, które znacznie poszerzały słownictwo uczestników projektu,
  • wspólny wiersz,
  • gra Taboo,
  • wspólny kalendarz,
  • piosenki związane z tematyką projektu,
  • komiks,
  • quizy sprawdzające wiedzę o projekcie oraz tematyce okołoprojektowej.

 Na koniec została przeprowadzona analiza i ewaluacja działań projektowych.

W proces projektowy włączono działania wspierające umiejętności XXI wieku. Działania planowano i realizowano w zespołach międzyprzedmiotowych korelując je z programem nauczania, także podczas pracy zdalnej.

Projekt umożliwił nam poznanie systemu edukacyjnego w Europie, nawiązać nowe przyjaźnie, podzielić się naszymi doświadczeniami i rozwijać się zawodowo. Lekcje stały się bardziej zabawne i oparte na działaniach praktycznych. Nasi uczniowie zrealizowali cele projektowe rozwijając przy okazji u siebie krytyczne myślenie i komunikację w języku obcym. Nauka języka angielskiego dla uczniów stała się praktyczna i użyteczna – nabrała realnej wartości. Spotkanie z partnerami, wspólne planowanie i działanie, nauczyły ich efektywnego prezentowania swoich pomysłów i wyrażania emocji.

Projekt rozwijał również zachowania autonomiczne, uczył dokonywania wyborów, diagnozowania problemów i szukania kreatywnych rozwiązań.

Koordynatorka