Tydzień z narzędziami do edycji filmów

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning i wszystkich chętnych, którzy chcą wykorzystywać programy PhotoStory oraz PhotoStage Slideshow Software, aby uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i prowadzone projekty.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego w Gmail (WAŻNE!), umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Do pracy nad filmem niezbędny jest mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny).

Opis kursu

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe funkcje programów PhotoStory oraz PhotoStage Slideshow Software, umożliwiające utworzenie amatorskiego filmu.

Moduł 1 jest wprowadzeniem do programu PhotoStory. Uczestnicy poznają podstawowe informacje o programie i jego interfejs. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak utworzyć film w programie PhotoStage Slideshow Software. Poznają jego interfejs i podstawowe funkcje. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy otrzymają linki do przykładowych zasobów darmowych zdjęć i dźwięków, które można wykorzystać w projektach.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne udostępnioną pod koniec kursu w module 4.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych funkcji przykładowych darmowych programów do tworzenia filmów,
 • nabycie umiejętności importowania i umieszczania w projekcie filmowym grafiki, plików muzycznych i plików wideo,
 • przybliżenie sposobów dodawania do projektu filmowego napisów i narracji,
 • nabycie umiejętności utworzenia, zapisania i opublikowania filmu w serwisie YouTube,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 3 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów PDF i filmów instruktażowych, a także 2 obowiązkowe zadania do wykonania.

 1. PhotoStory
 • Instalacja programu PhotoStory
 • Rozpoczęcie pracy. Wstawianie i edycja obrazów
 • Narracja i ruch
 • Dodawanie muzyki tła
 • Zapisywanie historii w postaci projektu i pliku wideo
 • Instrukcje filmowe
 • Publikowanie filmu w serwisie YouTube
 • Zadanie 1
 1. PhotoStage Slideshow Software 3.27
 • Instalacja, interfejs programu
 • Dodawanie i usuwanie multimediów (obrazy, pliki wideo)
 • Dodawanie tekstu, audio i narracji
 • Dodawanie pustych slajdów i zmiana kolejności slajdów
 • Dostosowanie czasu wyświetlania slajdów
 • Dodawanie efektów i animacji
 • Edycja slajdów
 • Dodawanie przejść
 • Zapisywanie projektu pokazu oraz pliku wideo. Publikowanie w serwisie YouTube
 • Zadanie 2
 1. Korzystamy z legalnych źródeł
 • Wykaz źródeł z darmowymi plikami do wykorzystania w projektach

Zasady organizacyjne

Kurs obejmuje 7 dni pracy i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny czasu i pracować systematycznie. Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w dwóch częściach. 

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl