The Entertaining Physics Class

Przedmiot:  fizyka Nazwa szkoły:  Publiczne Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Kadzidle Koordynator projektu: Iwona Puławska (fizyka), Janina Ptak (j. angielski) Termin realizacji projektu: 07.12.2008 – 25.03.2011 Języki projektu: angielski, polski Szkoła partnerska: Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazja, Rudomina, Vileński rejon, Litwa Adres internetowej strony projektu: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=34218 Nagrody i wyróżnienia: Pierwsze miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2009 dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Krajowa Odznaka Jakości   Fizyka jest jedną z najstarszych nauk przyrodniczych, której celem jest poszukiwanie, badanie i wyjaśnianie praw przyrody, a jednocześnie w ogólnej opinii uchodzi za przedmiot trudny i nieprzydatny. Projekt „The Entertaining Physics Class” jest ciekawą formą nauki poprzez zabawę, zaszczepia w uczniach chęć poznawania zjawisk występujących w przyrodzie, wzbudza radość poznania. Na drodze dialogu ze szkołą partnerską z Litwy, uczniowie poszerzali wiadomości w zakresie różnych działów fizyki w gimnazjum, a jednocześnie rozwijali myślenie intuicyjne, wyobraźnię, pomysłowość, twórczość, poglądowość, łączenie teorii z praktyką, wnioskowanie i rozwiązywanie problemów.

Spotkania z fizyką na wesoło to świetny sposób na poznanie tej ścisłej nauki, a nawet atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu przebiegała według następującego planu:

 1. Prezentacja grup szkół partnerskich – poznanie siebie i własnych regionów.
 2. Prezentacja szkół i pracowni fizycznych.
 3. Przygotowywanie przez uczniów zadań dla partnerów:
 4. Poszukiwanie odpowiedzi do rebusów, krzyżówek, zagadek filmowych – w bibliotece, w pracowni komputerowej, a także w życiu codziennym i umieszczanie odpowiedzi na stronie projektu.
 5. Poszukiwanie fizyki w ramach zajęć pozalekcyjnych; np. fizyka sportu – tworzenie śmiesznych filmów video – dostrzeganie fizyki w życiu codziennym. http://www.youtube.com/watch?v=gOFMr7Rn_Yo
 6. Pogłębianie zainteresowań fizyką – przygotowywanie „na wesoło” prezentacji o „podróżach” naukowych. http://files.etwinning.net/shared/app_uploads/twinspace/repository/34218/144-090401-085756.ppt http://files.etwinning.net/shared/app_uploads/twinspace/repository/34218/639-090308-125723.ppt
 7. Włączenie się do działań ogólnoeuropejskich – przygotowywanie prac do konkursu w programie Futurenergia.
 8. Ewaluacja dotychczasowych działań – czat z partnerami.
 9. Zgromadzenie produktów końcowych projektu w postaci e-zbiorów rebusów, krzyżówek, doświadczeń, filmów, (CD, DVD), strona internetowa projektu: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=34218

  Wartości projektu:

 • Popularyzacja fizyki – każdy nauczyciel fizyki może wykorzystać elementy projektu jako pomoc naukową.
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami.
 • Olbrzymia otwartość projektu – jest nie tylko europejski ale nawet ogólnoświatowy i ponadczasowy – „Fizyka rządzi światem” – bez względu na czas i miejsce funkcjonują prawa fizyki, które warto nieustannie poznawać. Projekt wzbudził zainteresowanie i pod koniec marca dołączyły: Rumunia, Bułgaria, Słowenia i Słowacja.
 • Realizując projekt uczniowie, a także nauczyciele, doskonalili język angielski i rozwijali kompetencje interkulturowe.
 • Wszystkie zadania projektowe zintegrowane były z programem nauczania fizyki w gimnazjum i dotyczyły takich treści jak: grawitacja, opory ruchu, statyka cieczy i gazów, zasady dynamiki, energia i jej przemiany, elektrostatyka i elektryczność, optyka.
 • Uczniowie doskonalili korzystanie z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji - przetwarzali i przekazywali informacje stosując narzędzia ITC: programy Word, PowerPoint, wyszukiwarki internetowe, pocztę elektroniczną, programy do kompresji filmów a także aparat fotograficzny, skaner, kamerę.
 • Uczniowie dostrzegali korelacje międzyprzedmiotowe: fizyki, informatyki, techniki, matematyki i języka angielskiego.
 • Projekt doskonalił także kontakty interpersonalne we wspólnotach (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel). Kontakty odbywały się regularnie poprzez pocztę elektroniczną, czat i komentarze na TwinSpace.
 • Końcowym elementem podsumowującym projekt w roku szkolnym 2008/2009 była wycieczka do Wilna i spotkanie na żywo z grupą partnerską.