Shipping of goods beyond the EU borders

Zespół Szkół nr 10 - Technikum nr 25 w Warszawie

Koordynatorzy: Ludmiła Mieńszykowa-Dessus i Krzysztof Wszelaki

Szkoła partnerska:
Liceul Tehnologic Costesti, Rumunia

Obszary tematyczne:
przedmioty zawodowe, informatyka, język obcy

Język: angielski
 

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/67364/
http://twinning.cba.pl/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019

W trakcie trwania projektu grupy uczniów działały tak jak firma spedytorska na rynku. Starały się zdobyć partnerów i kontrahentów, przygotować transport towaru poza granice UE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Grupa informatyczna zaś robiła to, co robią małe firmy informatyczne na rynku - wypełniała zadania związane z technologią IT według zaleceń i zapotrzebowania klienta. Uczniowie ostrożnie zaczęli swoją przygodę, korzystając z zasobów internetowych, lecz szybko doszli do wniosku, że wiedza internetowa to za mało... Projektowi spedytorzy mieli za zadanie samodzielnie odszukać na rynku partnerów z branży TSL celem pomocy w realizacji i weryfikacji projektu. Udało im się nawiązać kontakt z jedną z takich firm, która wsparła ich działania swoim doświadczeniem. W kolejnych etapach komunikowali się także z urzędami państwowymi i agencjami celnymi. Na koniec spotkali się z firmą logistyczno-spedycyjną w celu przedstawienia swojego dorobku, omówienia materiału i możliwości bezpośredniego kontaktu ze spedytorami. Przedstawiciele firmy były pod ogromnym wrażeniem fachowości młodzieży. Zadawania trafnych pytań, znajomości zagadnień merytorycznych. Pracująca równolegle  grupa informatyczna zajmowała się organizacją spotkań transgranicznych, przygotowywaniem materiałów pod potrzeby strony internetowej i tworzeniem takiej strony ćwicząc realizację zapotrzebowania klienta, jak i wewnętrznych działań ich firmy. Celem projektu było

 • Wytworzenie kompletu dokumentacji potrzebnej do wyeksportowania dóbr do określonych krajów poza UE
 • Stworzenie strony internetowej prezentującej zebrane materiały i informacje
 • Sprawdzenie przez uczniów funkcjonowania rynku, w zawodzie którego się uczą
 • Rozwinięcie cech niezbędnych w zawodzenie spedytora:
  • aktywność i chęć rozwoju
  • sprawna weryfikacja i znajomość dokumentacji
  • komunikacja werbalna oraz umiejętność prowadzenia biznesowej korespondencji
  • umiejętność współpracy
  • wytrwałość, przedsiębiorczość
 • Zminimalizowanie strachu przed porażką i błędami (każdy błąd można naprawić - ważne, by go nie powtarzać)
 • Posługiwanie się przez uczniów językiem angielskim w praktyce

Podjęte działania:

 • Ustalenie zasad współpracy - grupy spedytorów wybierają sobie docelowe kraje
 • Grupy spedytorskie na podstawie różnych źródeł kompletują dokumentację
 • Weryfikują zebrane materiały poprzez konsultacje ze specjalistami w firmach spedycyjnych
 • Ze sprawdzonych materiałów tworzą prezentacje
 • Grupa informatyczna z zebranych materiałów tworzy stronę internetową podsumowującą działania i  prezentującą komplet dokumentów do realizacji eksportu towarów do określonych krajów spoza UE. Wartość merytoryczna strony została skonsultowana ze specjalistami wykonującymi na co dzień dziesiątki takich operacji w bieżących warunkach rynkowych. Oprócz prezentacji dokumentów strona ma również walory edukacyjne. Pozwala pobrać aktualne formularze, zorientować się w jaki sposób należy te dokumenty wypełnić. Można też pobrać prezentacje do pracy offline.

Poszczególne działania oraz cele były konsultowane z uczniami – mieli oni realny wpływ na kształt projektu. Całość służyła realizacji podstawy programowej z zakresu informatyki i języka obcego  oraz przedmiotów zawodowych, m.in.:

 • Z zakresu obsługi klienta: Umiejętność zorganizowania łańcuchu dostaw w transporcie międzynarodowym
 • Z zakresu prawa transportowego: znajomość dokumentacji eksportowej oraz krajowych i międzynarodowych podmiotów transportowo-spedycyjnych: Polska Izba Spedycji i Logistyki, Zrzeszenie Międzynarodowe Przewoźników Drogowych (ZMPD, IRU), zrzeszenie spedytorów FIATA, Urzędy celne
 • Z zakresu negocjacji: prezentacja siebie oraz szkoły w kontaktach międzynarodowych, pisanie e-maili oraz rozmowy z przedstawicielami z branży TSL
 • Z zakresu kalkulacji kosztów: oszacowanie kosztów zorganizowania transportu za granice UE

Największą zaleta projektu była możliwość sprawdzenia się w rzeczywistości rynkowej, zasmakowanie tego co czeka ich w dorosłym życiu za rok czy dwa. Dzięki działaniom maksymalnie zbliżonym do prawdziwej pracy branży spedycyjnej mogli już teraz wyeliminować najbardziej podstawowe błędy, które inaczej musieliby korygować już przed obliczem pracodawcy ponosząc znacznie surowsze konsekwencje. Mogli też zweryfikować swoje preferencje, sprawdzić czy dobrze się czują w zawodzie, którego się uczą, wypróbować w praktyce posługiwanie się językiem obcym. Ponadto uczniowie stali się autonomiczną jednostką rozumiejącą się, współpracującą z hierarchią wewnętrzną, odpowiedzialną za swoje działania, lojalną wobec siebie, występującą na zewnątrz jednym frontem, dosyć hermetyczną wobec podmiotów zewnętrznych z wypróbowanymi metodami działań i  potrafiącą sprawnie reagować.

Koordynatorzy