One step recycling one step STEM

Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju

  Koordynatorka: Anna Bębenek – Publiczne Przedszkole Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju Kraje partnerskie: Włochy, Grecja, Turcja, Bułgaria, Portugalia, Rumunia, Litwa Obszary tematyczne: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, przyroda Języki: angielski Strona projektu: Blog projektu TwinSpace Nagrody i wyróżnienia:

  Najważniejszą inicjatywą, jaką możemy podjąć w celu zapewnienia światu lepszej przyszłości, jest nauczenie naszych dzieci zasad recyklingu. W tym projekcie, zgodnie z zasadą 3R i metodą STEM, przedszkolaki poznawały sposoby dbania o ich naturalne środowisko, zdobywały umiejętności analitycznego myślenia, zadawania pytań i kreatywnego działania. Ciekawe aktywności rozbudzały ich świadomość ekologiczną, poszerzały wiedzę o otaczającym świecie, a także uczyły współpracy, odpowiedzialności i bezpiecznego korzystania z Internetu. Cele:

  • zwrócenie uwagi na zmniejszenie zużycia, ponowne użycie i recykling różnych materiałów,
  • umożliwienie dzieciom w wieku przedszkolnym tworzenia projektów metodą STEM z materiałów recyklingowych opartych na zasadzie 3R,
  • zapoznanie uczniów z kształceniem STEM oraz zdobycie umiejętności analitycznego myślenia, zadawania pytań i kreatywnego działania,
  • rozbudzanie świadomości ekologicznej, poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego oraz wtórnego wykorzystania odpadów,
  • poszukiwanie ciekawych sposobów radzenia sobie z różnorodnymi odpadami,
  • kształtowanie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności przygotowywania się do publicznych wystąpień oraz wykorzystywanie rożnych źródeł informacji.

Podjęte działania:

Każdy z partnerów był za coś odpowiedzialny i po skończeniu zadania przygotowywał prezentację z realizacji. Dzięki temu każdy mógł się wykazać, pochwalić tym, co potrafi zrobić a inni uczestnicy projektu mogli, np. poznać nowe narzędzia  

Ponieważ pracuję z przedszkolakami musiałam wykorzystywać metody aktywne, pobudzające do samodzielnego działania i poszukiwania. Uczniowie pracowali podczas projektu zarówno indywidualnie, jak i w grupach a także podczas nauczania w domu. Okazało się, że temat można łatwo wpleść w zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. Niezależnie od realizowanych zagadnień czy tematyki tygodnia zadania współgrały z zajęciami.

Anna Bębenek