ART PROJECT: dip your e-brush in your E-soul

Przedmiot: 
język angielski
 
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej

Koordynator: Renata Wojtaś Szkoły partnerskie: - Brampton Primary School, Londyn, Wielka Brytania - ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy, Słowacja - CEIP Ventanielles, Oviedo, Hiszpania - AMK Kossuth Lajos Általános Iskolája, Kengyel, Węgry - Şiremirçavuş İlköğretim Okulu, Bartın, Turcja Okres realizacji projektu: 24 września 2009 – 25 czerwca 2010 Język projektu: angielski Strony internetowe: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p17281/welcome http://www.artproject2010.blogspot.com/ http://studentsnews2010.blogspot.com/ http://ideabank2010.blogspot.com/ http://europeanartgallery.blogspot.com/ http://studentsartgallery.blogspot.com/ Nagrody i wyróżnienia: Trzecie miejsce w konkursie Nasz projekt Twinning 2010 w kategorii wiekowej 7-12 lat Krajowa Odznaka Jakości     Cele projektu: – doskonalenie sprawności językowych; – doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną technologią informacyjno-komunikacyjną; – poszerzanie wiedzy na temat krajów europejskich oraz ich kultury; – rozbudzanie zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem; – rozwijanie zdolności artystycznych. Opis projektu: Szkoła z Polski, będąc pomysłodawcą i jednym z założycieli projektu, pełniła rolę koordynatora współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi. Plan wspólnych działań był otwarty i elastyczny, a nowe inicjatywy pojawiające się w trakcie realizacji przedsięwzięcia konsultowano na bieżąco ze wszystkimi uczestnikami. Nauczyciel języka angielskiego, przy współpracy nauczycieli plastyki, muzyki, informatyki czy przyrody, przygotowywał z uczniami materiały do zaprezentowania partnerom projektu.

Współpraca pomiędzy szkołami odbywała się za pomocą narzędzi dostępnych na platformie TwinSpace. Powstało również kilka powiązanych ze sobą stron internetowych, na których publikowano prace plastyczne, teksty, pokazy slajdów, po czym analizowano różnice i podobieństwa. Zgromadzono mnóstwo ciekawych prac i informacji na stronach, które stworzyły wspólne wirtualne muzeum, po czym opracowano do niego specjalny przewodnik. Na zakończenie wykonano wspólną pracę finałową zatytułowaną "Mandala Przyjaźni". Zastosowanie różnorodnych narzędzi ICT nadało procesowi nauczania i uczenia się atrakcyjny charakter. Sale komputerowe, którymi dysponuje szkoła, zostały w pełni wykorzystane. Uczniowie używali komputerów na zajęciach koła eTwinning, na lekcjach informatyki i języka angielskiego. Prezentacje często były wyświetlane na lekcjach na dużym ekranie przy pomocy projektora multimedialnego. Korzystano z Internetu, prowadzono blogi wspólnie z partnerami projektu, tworzono różnego rodzaju dokumenty za pomocą edytorów tekstu i grafiki, nagrywano pliki dźwiękowe i krótkie filmy wideo, skanowano prace plastyczne, wykonywano zdjęcia cyfrowe. Poszczególne elementy łączono w pokazy slajdów, używając programów takich jak Power Point, Windows Movie Maker, itp. Nauczyciele szkół partnerskich komunikowali się za pomocą narzędzi dostępnych na platformie TwinSpace, podobnie jak uczniowie, którzy współpracowali ze sobą w „Kąciku Ucznia”.

Projekt wyróżnia się pomysłowością oraz ciekawymi metodami pracy, włącznie z wykorzystaniem komunikacyjnej metody nauczania języków obcych. W projekcie zastosowano metody oparte na obserwacji, praktycznej działalności uczniów oraz metody waloryzacyjne, czyli uczenie się przez przeżywanie. Innowacją było zaangażowanie w projekt uczniów zarówno z pierwszego, jak i drugiego etapu edukacyjnego, w różnym wieku, o różnych możliwościach. Przedsięwzięcie to udało się dzięki tematyce projektu odpowiadającej zainteresowaniom uczniów – zarówno młodszych, jak i starszych.

Osiągnięte rezultaty i korzyści: – blogi, TwinSpace, – prace plastyczne uczniów, plakaty, zdjęcia, filmy, materiały dydaktyczne w postaci gier i zagadek oraz prezentacji multimedialnych, – wzrost wiedzy na temat krajów europejskich oraz ich kultury, – wzrost wiedzy na temat sławnych malarzy, technik plastycznych, stylów i środków wyrazu, – rozwój kompetencji językowych oraz rozwój w zakresie posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, rozwijanie zdolności artystycznych oraz kreatywności, – wzbudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, – kształtowanie postaw patriotycznych, zrozumienie konieczności poszanowanie dziedzictwa narodowego własnego oraz innych krajów.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu: Rezultaty projektu mają charakter edukacyjny. Strony internetowe projektu zawierają informacje dotyczące sztuki, przykłady ćwiczeń doskonalących różnego rodzaju umiejętności, między innymi językowe. Strony te prowadzone są w języku angielskim i mogą posłużyć za źródło informacji i inspiracji dla uczniów oraz nauczycieli z różnych szkół z całej Europy.