Adventure of the drop

Przedmiot: 
edukacja wczesnoszkolna
 
Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

Koordynator: Jolanta Okuniewska Okres realizacji projektu: 27 września 2009 – październik 2010 Języki projektu: angielski, polski, rumuński Szkoła partnerska: “George Coşbuc” Middle School, Baia Mare, Rumunia Strony internetowe projektu: www.jolmar.wikispaces.com http://new-twinspace.etwinning.net/web/p17424/welcome Nagrody i wyróżnienia: Trzecie miejsce w konkursie Nasz projekt Twinning 2010 w kategorii wiekowej 7-12 lat Krajowa Odznaka Jakości     Cele projektu: – zapoznanie z zasobami wody na Ziemi, w kraju i miejscu zamieszkania; – uwrażliwienie na konieczność oszczędzania wody i niesienie pomocy ludziom, którzy cierpią na jej brak – akcja Woda dla Sudanu; – zapoznanie z właściwościami wody, stanami skupienia poprzez wykonywanie prostych doświadczeń; – zapoznanie z fauną i florą środowisk wodnych; – doskonalenie umiejętności językowych poprzez pisanie opowiadań, wyjaśnianie przysłów, czytanie książek w języku ojczystym oraz naukę piosenek i rymowanek o tematyce dotyczącej projektu w języku angielskim; – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim; – podnoszenie umiejętności stosowania ICT. Opis projektu: Projekt „Adventure of the drop” podejmuje zagadnienia z różnych dziedzin edukacji. Jest zintegrowany z programem nauczania dla pierwszego etapu edukacji oraz z programem nauczania języka angielskiego dla tego etapu. Woda jako temat występuje w programie nauczania w różnych porach roku.

W początkowej fazie ustalono ze szkołą partnerską tematykę projektu oraz ogólne ramy czasowe. Pod koniec każdego tygodnia poprzez internetowy komunikator dokonywano podsumowania pracy i planowano kolejne kroki. W ten sposób rodziły się nowe pomysły, toteż na bieżąco wprowadzano zmiany dotyczące planu pracy. Raz w tygodniu uczestnicy projektu oglądali materiały zamieszczane przez szkoły partnerskie. Najpierw uczniowie opracowali zagadnienie dotyczące wody na świecie (oceany i morza). Następnie tematyka dotyczyła wody w kraju szkół partnerskich – do opracowania wybrano 2 rzeki: Wisłę i Dunaj. W następnej kolejności tematyka projektu objęła wodę w mieście i okolicy. Uczniowie przeprowadzali proste doświadczenia, dzięki którym poznali właściwości wody, stany skupienia oraz procesy w niej zachodzące. Każde doświadczenie zostało opracowane w programie PowerPoint i zamieszczone jako materiał podsumowujący. Odrębnym zagadnieniem była tematyka fauny i flory środowisk wodnych: oceanów, jezior i rzek. Powiązano te zagadnienia z plastyką. Powstały prezentacje z ilustracji, wspaniałe plakaty, prace konkursowe. Ważnym punktem we współpracy szkół były zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony zasobów wodnych, oszczędzania wody w domu i szkole. Uczniowie przy pomocy rodziców dokonywali pomiarów zużycia wody w gospodarstwie domowym. Przygotowano karty pracy dla kolegów z innych klas dotyczące matematycznych obliczeń zużycia wody. Wykorzystano je podczas zintegrowanych zajęć z okazji Światowego Dnia Wody. Tego dnia przygotowano i przedstawiono dla społeczności uczniowskiej w polskiej szkole występ oraz akcję charytatywną – Woda dla Sudanu. Podczas wideokonferencji uczniowie zaprezentowali się partnerom z Rumunii i obejrzeli ich popisy. Dzieci uczyły się też rymowanek i piosenek w języku angielskim, a w języku ojczystym pisały opowiadania dotyczące tematyki projektu.

W pracę nad projektem zaangażowano rodziców uczniów, którzy pomagali podczas wycieczek, gromadzili potrzebne materiały, dzielili się pomysłami. Zajęcia odbywały się w szkole, w Multicentrum, w Muzeum Przyrody, w terenie. Projekt „Adventure of the drop" jest przykładem integracji międzyprzedmiotowej. Obejmuje różne dziedziny edukacji i może być prowadzony przez każdą szkołę. Osiągnięte rezultaty i korzyści: - większa świadomość ekologiczna uczniów i ich rodziców, - wykonane przez dzieci w ciągu roku pracy nad projektem książki o wodzie złożone z kart pracy, ilustracji, zdjęć, - zdobyte wiadomości dotyczące opracowywanych zagadnień, które uczniowie wykorzystywali podczas organizowanych konkursów, - podniesienie umiejętności komunikowania się w języku obcym, - wzrost umiejętności stosowania ICT, - ukształtowanie postawy niesienia pomocy innym.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu: Wszystkie produkty umieszczano na platformie TwinSpace oraz na stronie internetowej projektu (www.jolmar.wikispaces.com). Wypracowane materiały są wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych. Mogą służyć innym nauczycielom, którzy są zainteresowani tym zagadnieniem. Prace plastyczne oraz plakaty są prezentowane na wystawach szkolnych.