Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna

Webinaria - 25.01.2018 i 08.02.2018
Od potrzeby do koncepcji projektu. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 (KA229) WSPÓŁPRACA SZKÓŁ, Konkurs 2018
Serdecznie zapraszamy szkoły zainteresowane programem Erasmus+, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2018 w Akcji 2 – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ (KA229) w ramach sektora Edukacja szkolna. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.
Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2 (KA229) 
Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które dotychczas nie realizowały projektu w programie Erasmus+ w Akcji 2. Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu, wskaźniki sukcesu, ewaluację i trwałość projektu. Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie oraz Zaproszeniem do składania wniosków. Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku. Ponadto, na przełomie lutego i marca planowane są Dni Otwarte oraz Webinaria dot. wypełniania wniosku i kalkulacji budżetu. Informacja ukaże się na stronie programu w zakładce WYDARZENIA. Przewidywany czas trwania spotkania godz. 10:30-16:00. Szczegółowy program zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom drogą mailową. Rejestracja na spotkania będzie aktywna od dnia 12.01.2017, zakończy się trzy dni przed planowanym terminem spotkań.   Terminy spotkań: 25.01.2018 – FORMULARZ REJESTRACYJNY » 08.02.2018 – FORMULARZ REJESTRACYJNY »   Uwaga: W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 1 osoba z jednej organizacji. O akceptacji uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych ze spotkaniem. Miejsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa Kontakt Weronika Przybysz tel.: 22 46 31 205 wprzybysz@frse.org.pl Katarzyna Kobylińska-Żółcik tel.: 22 46 31 534 kkobylinska@frse.org.pl