Ogólnopolska konferencja programu eTwinning – Idea Europejskiego Roku Obywateli inspiracją dla projektów edukacyjnych

Zapraszamy nauczycieli ze szkół i przedszkoli z całej Polski do udziału w ogólnopolskiej konferencji programu eTwinning, która odbędzie się w Warszawie w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w poniedziałek 25 marca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół i przedszkoli z całej Polski do udziału w ogólnopolskiej  konferencji programu eTwinning, która odbędzie się w Warszawie w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w poniedziałek 25 marca 2013 r. Celem konferencji będzie zaprezentowanie możliwości, zasad udziału i narzędzi wykorzystywanych w programie eTwinning do prowadzenia projektów edukacyjnych ze szkołami partnerskimi z zagranicy. Uczestnicy konferencji zapoznają się też z przykładami dobrej praktyki: wybranymi najlepszymi projektami eTwinning, zrealizowanymi przez nauczycieli różnych przedmiotów i związanych z tematyką obywatelstwa. Z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych omówimy także ideę TwinCities i jej realizację w powiązaniu ze współpracą szkół w ramach eTwinning. Inspiracji na temat projektu edukacyjnego dostarczy tym razem idea Europejskiego Roku Obywateli (European Year of Citizens - 2013). Eksperci i goście podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów europejskich, przekażą wiedzę i podstawowe informacje na temat zasad udziału w programie eTwinning, poszukiwania partnera do współpracy, planowania pracy i realizacji projektu ze szkołą partnerską. W drugiej części spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach komputerowych na temat narzędzi eTwinning służących do założenia i realizacji projektów. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 21.03.2013 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach komputerowych prosimy zgłosić  chęć udziału w warsztatach w odpowiednim polu formularza zgłoszeniowego. Nie zwracamy kosztów podróży. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres etwinning@frse.org.pl