Program eTwinning oferuje nauczycielom liczne i różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Każda z nich jest w pełni bezpłatna zarówno dla nauczyciela, jak i szkoły. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie imienne certyfikaty uczestnictwa.

Jedyne warunki to rejestracja w programie (także bezpłatna) oraz spełnianie kryteriów danego wydarzenia.

Instrukcja rejestracji w Programie eTwinning
 

W ofercie szkoleń znajdują się zarówno formy online, jak i stacjonarne, organizowane na terenie kraju, a także poza jego granicami. O wszystkich informujemy poprzez:

 

Szkolenia stacjonarne na terenie Polski

Są to m.in. ogólnopolskie konferencje tematyczne kierowane do różnych grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych), szkolenia i warsztaty dotyczące narzędzi programu eTwinning, seminaria szkoleniowo-kontaktowe oraz ogólnopolskie konferencje warsztatowe eTwinning.

Informacje o bieżących naborach oraz minionych wydarzeniach (wraz z programem oraz materiałami przygotowanymi przez ekspertów) znajdziecie Państwo na podstronie

Szkolenia krajowe
 

 

Międzynarodowe szkolenia, także poza granicami kraju

Warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria międzynarodowe przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat eTwinningu oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Spotkania te gromadzą uczestników z różnych krajów europejskich, którzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i tworzą własny projekt eTwinning.

Kryteria wyboru uczestników uzależnione są od profilu spotkania. Rekrutacje na poszczególne spotkania są ogłaszane około 1-2 miesięcy przed datą szkolenia.

W zależności od rodzaju spotkania w każdym, w którym został ogłoszony nabór, weźmie udział od 2 do 10 nauczycieli z Polski, a w przypadku międzynarodowych spotkań organizowanych w Polsce do 25 nauczycieli.

 

Informacje o bieżących naborach oraz minionych wydarzeniach (wraz z programem oraz materiałami przygotowanymi przez ekspertów) znajdziecie Państwo na podstronie

Szkolenia międzynarodowe
 

 

Kursy internetowe

Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning.

Poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom Programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinning.

Najważniejsze cechy szkoleń internetowych:

  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu https://kursy.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

Aktualnie w ofercie ponad 140 różnych tematów.

 

Istnieje także możliwość realizacji szkolenia specjalnie dla Twojej rady pedagogicznej!

Zbierz grupę min. 10 osób i zgłoś zapotrzebowanie na realizację wybranego tematu dla grona pedagogicznego swojej placówki.
Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły.

 

Szczegółowy opis każdego z nich oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

Kursy internetowe
 

 

Warsztaty w Twojej szkole

W każdym województwie aktywnie działa grupa doświadczonych nauczycieli, koordynatorów licznych projektów i ekspertów w kwestii nowoczesnych technologii i metod. Na stronie znajdziesz ich bio, dane kontaktowe oraz zakres szkoleniowy. Wystarczy nawiązać kontakt z ambasadorem w swoim województwie i zaprosić do szkoły na bezpłatne warsztaty dla grona pedagogicznego, zarówno z narzędzi eTwinning, jak i narzędzi TIK.

Skontaktuj się z Ambasadorem w swoim regionie
 

 

Wydarzenia online

Webinaria i konferencje online odbywają się na platformie ClickMeeting. Poświęcone są poszczególnym tematom z zakresu programu eTwinning, narzędziom TIK, ciekawym pomysłom doświadczonych eTwinnerów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i zainspirować innych do działania.

Aby dołączyć do wydarzenia należy postępować zgodnie z instrukcją w ogłoszeniu (wypełnić formularz zgłoszeniowy i spełniać kryteria uczestnictwa).

Nagrania dotychczasowych webinariów można znaleźć na kanale YouTube – eTwinning Polska.

Aktualne rekrutacje oraz minione wydarzenia na stronie:

Wydarzenia online