Celina Świebocka

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Jazowsku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy. Do tej pory zrealizowała kilkadziesiąt projektów wyróżnionych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości, a także nagrodami w krajowym konkursie Nasz Projekt eTwinning 20172020, w Europejskim Konkursie eTwinning 2017.  14 jej projektów zostało laureatami czterech edycji Konkursu Europejskiego współorganizowanego przez Niemieckie Biuro Kontaktowe. Jest założycielem i koordynatorem grupy eTwinning dla nauczycieli języka niemieckiego „Projekte auf Deutsch” , w ramach której organizuje i prowadzi webinaria, dzieląc się przykładami dobrych praktyk oraz pomysłami na wykorzystanie narzędzi TIK w międzynarodowych projektach.

Autorka 7 działalności innowacyjnych opartych na współpracy szkół w programie eTwinning, przeprowadzonych w 3 szkołach podstawowych.

Pasjonuje ją nowoczesna technologia, a szczególnie tematyka pokojów zagadek, webquestów, rozszerzonej rzeczywistości oraz odwróconej klasy.

Facebook – eTwinning Małopolska