Maria Pirecka

Ambasadorka programu eTwinning

Dyrektorka oraz nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie. Prowadzi koło informatyczne w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.  Koordynuje projekty eTwinning oraz Erasmus+. Prowadziła liczne szkolenia dla rad pedagogicznych, występowała podczas warsztatów i konferencji organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W Cyfrowym Dialogu trenerka i mentorka między innymi w projekcie Zaprogramuj Przyszłość. Współpracuje z CDN w Pile. 

Bliskie jej edukacyjnemu sercu jest kreatywne, nowoczesne nauczanie. Właśnie to sprawia, że zarówno jej działania nauczycielskie podczas lekcji informatyki, jak i zarządzanie placówką edukacyjną w roli dyrektora są pełne otwartości na zmiany i nowe doświadczenia. Chętnie sięga po narzędzia cyfrowe, ale nowoczesną edukację postrzega nie tylko jako dostęp do technologii, lecz przede wszystkim jako wspólne i twórcze działania. Bliska jest jej myśl – nie ma edukacji bez relacji. W kręgu jej zainteresowań są kompetencje przyszłości, a decydując się na nowe przedsięwzięcia chce, by ich realizacja przygotowywała młodych ludzi na wyzwania XXI w.  Podróże z muzyką w tle to jej ulubiona forma odpoczynku – odkrywczego i aktywnego. 

Absolwentka studiów matematycznych, realizowała specjalizację nauczycielską. Podyplomowo ukończyła informatykę. Zdobyła kwalifikacje dyrektorskie w ramach kursu Organizacja i zarządzanie oświatą. Zrealizowała stacjonarny kurs trenerski w Stowarzyszeniu Mistrzowie Kodowania, ukończyła 288 godzinne szkolenie w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego organizowanego przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy DialogUkończyła liczne kursy i warsztaty, m.in. Warsztaty PDW „Closing the Gap between Family and School: The role of Digital Technologies” – Guimaraies/Porto/Portugalia ľ 2014, Warsztaty PDW „Future Classroom Lab” – Professional Development Workshop Future Classroom Lab: "Entrepreneurial Learning with ICT tools"/2017/Bruksela, szkolenia i warsztaty komputerowe programu eTwinning, szkolenia dla Ambasadorów programu eTwinning, TIK w edukacji, Aktywna Tablica, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, OzoBoty w edukacji, Kurs Microsoft Innovative Educator Expert 2020, certyfikat Europass – wykorzystanie TIK w edukacji w ramach realizacji projektu Erasmus+, "Mosty nad otwartymi umysłami" - warsztaty doskonalenia nauczycieli – Chorwacja 2021, „Jak efektywnie uczyć oprogramowania w wirtualnym pokoju” Webcomm/2020 – szkolenie dla ambasadorów eTwinning, "Szanse, wyzwania, zagrożenia - wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online" NASK.  

Jest dyrektorem o wysokich kwalifikacjach cyfrowych i menedżerskich. Cały czas rozwija swoje umiejętności, ale przede wszystkim motywuje pracowników do jakościowego rozwoju osobowego, co przekłada się na wyniki pracy szkoły. Skutecznie pozyskuje środki finansowe przeznaczone na rozwój bazy dydaktycznej szkoły („Aktywna Tablica”, „Laboratorium Przyszłości”, „Poznaj Polskę”).

Od ponad 12 lat realizuje i koordynuje projekty europejskie, które wzbogacają bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną szkoły, a tym samym wyróżniają ją spośród innych szkół w gminie, Polsce i Europie.

Edukacyjne supermoce 

  • TIK w edukacji. 
  • Praca projektowa jako przestrzeń rozwoju kompetencji.
  • Kompetencje cyfrowe dyrektora szkoły.
  • Umiejętność uczenia się i dzielenia zdobytą wiedzą. 

Facebook – eTwinning Wielkopolskie

Zachęcamy do kontaktu z ambasadorką i zaproszenia do swojej placówki na bezpłatne warsztaty eTwinning.