Program eTwinning oferuje nauczycielom liczne i różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Są to m.in. ogólnopolskie konferencje tematyczne kierowane do różnych grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych), szkolenia i warsztaty dotyczące narzędzi programu eTwinning, seminaria szkoleniowo-kontaktowe oraz ogólnopolskie konferencje warsztatowe eTwinning.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na:

Szkolenia planowane na 2024:

Nabór na szkolenia:

  • przed ogłoszeniem naboru – rekrutacja odbędzie się, ale jest zbyt wcześnie na jej ogłoszenie;
  • nabór ogłoszonyna naszej stronie w Aktualnościach pojawiło się ogłoszenie z informacją o rekrutacji na dane spotkanie; w przypadku spełniania wszystkich kryteriów można zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz elektroniczny dostępny w ogłoszeniu (żaden inny sposób np. poprzez mail, telefon, FB nie jest akceptowany);
  • rekrutacja w toku – zakończyliśmy etap przyjmowania elektronicznych zgłoszeń; tworzona jest grupa uczestników z listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
  • rekrutacja zamknięta – lista uczestników jest gotowa, wszyscy zakwalifikowani zostali powiadomieni;
  • spotkanie zakończone.

 

Lista szkoleń

Lista seminariów krajowych, konferencji regionalnych i ogólnopolskich zrealizowanych w latach: