Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze

  Koordynatorka: Elżbieta Matras – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze Kraje partnerskie: Litwa, Słowacja Obszary tematyczne: język obcy, informatyka/TIK, sztuka, muzyka, plastyka, matematyka, fizyka, astronomia Języki: angielski Strona projektu: TwinSpace Nagrody i wyróżnienia:

   Projekt realizowany w synergii programów eTwinning i Erasmus. Jego celem było udowodnienie, że nauki ścisłe i życie codzienne są ze sobą ściśle powiązane, a elementy matematyki, fizyki, sztuki towarzyszą nam każdego dnia. Projekt powstał w wyniku dyskusji projektowych partnerów, podczas której doszli do wniosku, że współcześni uczniowie mają problem z dostrzeganiem powiązań pomiędzy przedmiotami szkolnymi a codziennym życiem. Często mają trudności z zastosowaniem poznanego w szkole materiału w praktyce, nie dostrzegają sensu uczenia się, nie potrafią wyciągać logicznych wniosków na podstawie posiadanej wiedzy, jeśli wymaga to połączenia treści międzyprzedmiotowych. Dlatego właśnie projekt poświęcony był zagadnieniom z przedmiotów, z którymi uczniowie często mają trudności: matematyki, fizyki, a także przedmiotów artystycznych, które zdarza się uczniom traktować jako dodatki pomiędzy "ważnymi" przedmiotami. Wszystko to okraszone było oczywiście sporą dawką języka angielskiego, który był głównym językiem komunikacji pomiędzy partnerami. Zadaniem uczestników projektu było odkrycie, w jakim stopniu treści omawiane na poszczególnych przedmiotach są nam potrzebne w codziennym życiu. Partnerzy skupili się na umożliwieniu uczestnikom jak najczęstszej aktywnej współpracy, wierząc, że jest to najlepszy i najszybszy sposób, aby mogli przekonać się "na własnej skórze", jak wielka jest rola matematyki czy sztuki i w jak wielu elementach obecnych wokół nas są one widoczne. Partnerzy wspólnie zaplanowali wszystkie działania i konsekwentnie realizowali je krok po kroku w oparciu o międzyszkolną współpracę:

Najważniejszym rezultatem projektu jest wypracowana przez uczestników bogata, interdyscyplinarna baza przedmiotowa, w której skomplikowane zagadnienia zostały wyjaśnione w przystępny i przyjazny nawet młodszym uczniom sposób. Baza ta będzie wielokrotnie wykorzystywana z kolejnymi rocznikami uczniów nie tylko w celu poszerzenia ich wiedzy, ale również w celu zaprezentowania, w jaki sposób treści nauczane na poszczególnych przedmiotach przenikają się, towarzysząc nam w codziennym życiu.

Projekt był dużym sukcesem w każdej z partnerskich placówek, czego dowodem są prośby uczniów o kontynuowanie współpracy w tym samym składzie w kolejnym roku szkolnym. Większość uczestników przyznała, że taki projekt był im bardzo potrzebny, ponieważ zaczęli dzięki niemu dostrzegać sens uczenia się poszczególnych przedmiotów szkolnych, których elementy "są cały czas obecne wokół nas, chociaż my często tego nie dostrzegamy".

Elżbieta Matras