Dziedzictwo kulturowe

 

Wszystkie przedstawione tu pomysły projektów eTwinning zostały zbudowane na podstawie schematu tworzenia lekcji, gdyż w ten sposób mogą one być realizowane zarówno przez jedną szkołę jak i w porozumieniu z zagranicznymi partnerami.
Oczywiście zarówno czas jak i sposób realizacji każdego z nich zależy od intencji opiekunów, zainteresowań uczestników, a także złożoności projektu i przewidywanego efektu finalnego.


Elementem przyświecającym wszystkim pomysłom jest chęć stworzenia nowych tekstów kultury w oparciu o już istniejące. Taki sposób pracy daje bowiem młodzieży większą szansę na lepsze poznanie omawianych dzieł.

 

Autor konspektów: dr Rafał Mazur – Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie