Dziedzictwo kulturowe - konkurs i nagrody

Konkurs

Czy wiesz, że dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że dziedzictwa kulturowego powinno nauczać się w szkole? W 2018 roku Europa celebruje swoje dziedzictwo kulturowe podnosząc świadomość i zachęcając do debaty i dialogu.  A eTwinning z radością informuje, że będzie nagradzał nauczycieli zaangażowanych w projekty poświęconych dziedzictwu kulturowemu Europy. Komisja Europejska jest fundatorem nagrody eTwinning w kategorii Dziedzictwo kulturowe za projekty poświęcone tej konkretnej tematyce. Zwycięscy nauczyciele zostaną nagrodzeni podczas specjalnej ceremonii poświęconej dziedzictwu kulturowemu, która odbędzie się podczas Austriackiej prezydencji w UE, w grudniu 2018 roku. Jak podejść do dziedzictwa kulturowego? Dziedzictwo kulturowe można rozumieć jako zasoby będące spuścizną przeszłości, przyjmujące wszelkie formy i aspekty, w tym: budynki, pomniki, książki, miejsca wykopalisk i wiele więcej oraz  praktyki, języki, przekaz ustny, sztukę cyfrową, animację, wideo i nagrania. By realizować ten temat, eTwinnerzy powinni skoncentrować się na promowaniu dziedzictwa kulturowego Europy i dzieleniu się nim. W ramach projektów można:

 • podnosić świadomość w zakresie wspólnej historii i wartości ;
 • wzmacniać poczucie przynależności do Europy;
 • zastanowić się jak zabezpieczyć, wykorzystać i promować dziedzictwo kulturowe Europy jako wspólne dobro.

Jak zostać nagrodzonym? Ostatecznym celem jest podniesienie świadomości na temat istoty dziedzictwa kulturowego Europy poprzez stosowanie międzykulturowych i opartych na współpracy praktyk edukacyjnych. eTwinnerzy, którzy chcą otrzymać nagrodę muszą oprzeć swoje działania na tej własnie idei. Poniżej kilka informacji na temat wymogów formalnych:

 • Do 30 czerwca 2018 użytkownik starający się o nagrodę musi ubiegać się 0 Krajową Odznakę Jakości za swój projekt
 • Tylko projekty realizowane w okresie 1.06.2017 - 30.06.2018 mogą ubiegać się o nagrodę eTwinning w kategorii Dziedzictwo kulturowe.
 • Użytkownicy mogą ubiegać się o nagrodę w jednej z następujących kategorii wiekowych:
  • 6-12 lat
  • 13-19 lat
 • We wrześniu międzynarodowe jury wybierze dwa najlepsze projekty
 • Założyciele dwóch zwycięskich projektów zostaną zaproszeni w dn. 11-12 grudnia do udziału w specjalnej uroczystości w Austrii, podczas której otrzymają nagrodę w uznaniu za swoją pracę.

Wybraliśmy kilka przykładów, które być może zainspirują cię: A world of “famous” difference oraz “Eurocomics” - explore Europe through comics.