Convoi 77 - Transport 77

Weź udział w wyjątkowym projekcie!

Transport 77 był ostatnim wielkim transportem z Drancy do Auschwitz. Wyruszył  31 lipca 1944 i przewiózł do obozu zagłady 1310 osób: mężczyzn, kobiety i dzieci…

Stowarzyszenie Convoi 77 ma na celu zebranie, wokół rodzin i przyjaciół osób deportowanych, wszystkich, którym nie jest obojętna pamięć o Holokauście, aby wspomnienia o deportowanych, ich historiach i losach przetrwała. Chcą brać aktywny udział w przekazywaniu tej pamięci, jak również w badaniach i edukacji na temat Holokaustu.

Na podstawie dostępnych informacji odtwarzali historie 400 deportowanych osób (osobiste dokumenty, zdjęcia, dowody. Niestety nie ma żadnego bezpośredniego sposobu na znalezienie dokumentów dotyczących ponad 900 pozostałych uczestników transportu. Niemniej jednak na temat każdej z tych osób zachowały się podstawowe informacje, które powinny pozwolić zacząć poszukiwania : nazwisko, panieńskie nazwisko w przypadku kobiet zamężnych, data i miejsce urodzenia. Pojawił się więc pomysł poproszenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych o rozpoczęcie poszukiwań w swojej miejscowości śladów deportowanych, którzy urodzili się i żyli tam, gdzie uczniowie żyją dziś - ludzi, których być może w przeszłości ich dziadkowie spotykali lub nawet znali.

Kto może zaangażować się w te działania?

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie:

  • w przedziale wiekowym pomiędzy 14 a 18 rokiem życia
  • których szkoły usytuowane są blisko miejsca urodzenia lub pobytu osób deportowanych w transporcie 77

Czym będą zajmować się zaangażowane grupy? Każda grupa uczniów otrzyma dostępne informacje dotyczące jednej z deportowanych osób. Następnie będzie musiała podjąć się prawdziwego śledztwa:

  • Poszukać (w urzędach miasta, bibliotekach, lokalnych archiwach, itp. ) dokumentów, fotografii, świadectw dotyczących historii danej osoby i jej rodziny.
  • Przeprowadzić wywiady ze świadkami, historykami, itp.
  • Poszukać informacji w Internecie.
  • Zebrać zgromadzone informacje i napisać krótką biografię.

Działania można połączyć w prosty sposób z realizacją projektu eTwinning. Wkrótce zostaną podane daty spotkania online – sesji szukania partnerów, która ułatwi rozpoczęcie współpracy.

Więcej informacji, możliwość dołączenia, opracowane do te pory biografie znajdziecie na stronie projektu: https://convoi77.org/pl

Kontakt z przedstawicielem Stowarzyszenia Transport 77 w Polsce: Aleksandra Engler-Malinowska: telefon: +48 505 846 335 e-mail: aleksandra.engler@gmail.com